PERFORMANS
Birey ve
Ekip Performansı
Liderlik ve Yöneticilik Performansı
Doğru Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Belirleme Performansı
Doğru Kültürü Yaratma ve Yaşatma Performansı
Değişim 
Performansı
İnnovasyon ve Farklılaşma Performansı
Teknolojik İlerlemelere Uyum ve Dijitalleşme
Performansı
Süreç
Performansı
Müşteri Deneyimi
Performansı
Satış
Performansı
Finansal
Performans
Sosyal Sorumluluk
Performansı
İç/Dış İletişim
Performansı
AVAYO
Performansı

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel