Değişim Performansı

Aşağıda yer alan metni okumak yaklaşık 4 dakika sürmektedir.

“Değişimin hızı yakın bir gelecekte azalmayacak.”

 

“Büyük değişim çabalarının çoğu başarısızlıkla sonuçlanıyor.”

 

“Yöneticiler kademeli artan, programlı iyileştirmeleri hayata geçirmek için eğitilmişlerdir.

Büyük değişimlere liderlik etmek için değil…”

 

Prof. Dr. John Kotter, Harvard İşletme Okulu Liderlik Hocası;

İş, Liderlik ve Değişim Alanlarında Düşünce Önderi ve New York Times’ın En Çok Satan Yazarlarından…

 

Dünyada  son birkaç on yıldır hızı, frekansı, yoğunluğu ve karmaşıklığı giderek artan değişimler ve bu değişimlere uyum sağlamaya çalışan bireyler, kurumlar, kuruluşlar ve toplumlar çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıyalar…Bu meydan okumalar, değişimleri zamanında fark edebilmekten öngörebilmeye; değişimlerin bireysel ve kurumsal yaşamlar üzerindeki etkilerini ve dinamiklerini anlamaktan bunları yönetmeye; doğada, bilimde, teknolojide, siyasette, ekonomide, piyasalarda, iş kollarında, çevrede, eğitimde, günlük hayatta…kısacası her yerde birbiri ardına patlayan değişimler karşısında verilmesi gereken doğru tepkilerin, atılacak akıllı adımların neler olduğunu belirlemekten, değişimin bireylerde ve organizasyonlarda yarattığı direncin farkına varmaya, teşhis ve tedavi etmeye çalışmaya kadar onlarca farklı şekilde ortaya çıkıyor.

 

Dünyaca ünlü liderlik ve değişim hocası Kotter’in sayfanın başında alıntıladığımız değişim hakkındaki üç ayrı tespitinden ilki dış dünyadaki, diğer ikisi “iç dünyalardaki” durumu genel hatlarıyla yeterince resmediyor sanıyoruz.  On yıllardır yalnızca bir çok dünya çapında akademisyeni değil, yüzlerce üst düzey yöneticiyi de eğiten ve yetiştiren, bunların yanında binlerce kurum ve kuruluşa, milyonlarca profesyonele yön ve gösteren Kotter’ın (ve Kotter gibi en az bir düzine ciddi bilim ve iş liderinin) deneyimleri, çalışmaları ve bulguları iki alana her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor: dış dünyadaki değişimler ve bunların iç dünyadaki (birey, ekip ve organizasyon) yansımaları. Dış dünyadaki değişimleri fark edemeyenlerin, fark etseler de çeşitli nedenlerle veya bahanelerle bu değişimlerin kendileri veya üyesi/yöneticisi oldukları örgütler/toplumlar üzerindeki etkilerini yönetemeyenlerin işlerinin ne kadar zor olduğunu anlamak için yok olup giden kuruluşlar ve mahvolan kariyerler mezarlığında kısa bir gezinti yeterli olacaktır.

 

Özellikle 1980’lerden bu yana bir çok alanda geometrik hatta üssel artan değişimler, bireyleri ve kuruluşları tarihin hiçbir kesitinde olmadığı kadar farklı etkiye maruz bırakıyor. Son 30 yılda ufuktaki değişimleri öngöremeyen, değişimler karşısında zamanında ve gerekli tepkileri veremeyen devlerin birbiri ardına çöküşüne şahit olduk, olmaya da devam ediyoruz. Dünyanın orta ve uzun vadede en güçlüyü veya en iyiyi değil değişime en hızlı ayak uydurabilenleri, eski savunma mekanizmalarında direnmeyenleri, istikrarsızlık dalgalarıyla en barışık olanları, o dalgalarda sörf yapmak için bilgilerini ve becerilerini artıranları ödüllendirdiğini görüyoruz. Piyasa veya müşteriler ise böyle bir dünyada yeni türden problemleri en hızlı, en kaliteli ve en ekonomik çözmek üzere değişebilenleri ve değiştirebilenleri ödüllendiriyor. Bütün bu yüksek akışkanlıklı ortamda değer yaratma yolculuğuna devam edebilmek elbette öncekilerden çok farklı inançları, bakış açılarını, bilgileri, becerileri, davranışları ve kültürleri gerektiriyor.

 

strataperformans danışmanlık-eğitim-koçluk olarak ülkemizdeki ve dünyadaki değişimleri 1980’lerden bu yana en iyi öngören, izleyen, nelerin işe yarayıp nelerin yaramayacağını en iyi tespit eden birkaç ihtisaslaşmış kuruluştan biri olduk. Uluslar arası işbirliklerimizle, ekonomi, siyaset, bilim, teknoloji, toplum ve insan alanlarındaki izleme, okuma, yorumlama, araştırma ve geliştirme çalışmalarımızla ve en az bunlar kadar önemli olan, müşterimiz olmuş kurumların, kuruluşların ve profesyonellerin “sahadaki” ve “iç dünyalarındaki” değişimler esnasında yanlarında bulunmamızın verdiği deneyim ve birikimle değişimlerin neler getirip neler götürdüğüne “zamanında” ve “yerinde” tanıklık ettik. Müşterilerimizi değişimle ilgili zihinsel, yapısal, davranışsal zorlukları aşmalarına “hakikat” bazlı ve objektif yaklaşımlarla yardımcı olmaktan hiç vazgeçmedik, zaman zaman bu zülfiyare dokunmak, onların bireysel/ kurumsal konfor alanlarını zorlamak ve değişime direnç gösterenlerin eleştiri oklarına hedef olmak anlamına gelse de…   Müşterilerimiz iç dünyalarındaki değişimin yalnızca belirli iyileştirmeleri (ve muhtemelen çok geç) proje yönetimi anlayışıyla hayata geçirmek anlamına gelmediğini; dış dünyadaki değişimleri öngörmek, fark etmek, izlemek, onlara uyum sağlamak, bu değişimlerin birey ve örgüt üzerindeki etkilerini anlamak, değişim süreçlerini, geçiş dönemlerini ve dinamiklerini proaktif olarak yönetmek ve nihayet değişime liderlik etmek gibi bir dizi “yeni türden” bilinçli” çabanın birey ve örgüt planlarında gösterilmesini kapsadığını, bütün bunların başarılması için eski inançların, bakış açılarının, davranış kalıplarının, kültürlerin, ez cümle tüm alt ve üst yapı kesitlerinin sorgulanması ve değiştirilmesi gerektiğini “vakit geç olmadan” kavradılar.

 

Dış dünyada meydana gelen değişimlere birey ve örgüt olarak ne zaman hangi tepkileri vermenin daha doğru olduğunu; değişime uyum, değişim yönetimi, değişim liderliği gibi alanlarda yapılması gerekenleri; değişim ve istikrarsızlık ortamında ayakta kalmak ve yola devam etmek için hangi bilgilerin, araçların, becerilerin ne zaman, nasıl hayata geçirilmesi gerektiğini; siz/ örgütünüz/ kurumunuz/ kuruluşunuz hangi türden değişimle karşı karşıya olursanız olun değişim ve geçiş süreçlerinden daha hızlı, daha güçlü ve daha az maliyetlerle geçmek için aşağıdaki alanlarda bilgi, deneyim ve uzmanlığımızdan yararlanmama maliyetine katlanmamanızı tavsiye ederiz:

 

  • Dış Dünyadaki Değişimlerin, Nedenlerinin, Etkilerinin ve Sonuçlarının Farkına Varmak

  • Dış Dünyadaki Değişimler Karşısında “İç Dünyada” Gereken Değişimlerin Neler Olduğunu Tespit Etmek

  • Değişim ve Geçiş Süreçlerinin Doğasını, Özelliklerini ve Zorluklarını Anlamak

  • Dış ve İç Değişimlerin İnsan ve Örgüt Üzerindeki Etkilerini Öngörmek ve Yönetmek

  • Değişim ve Geçiş Süreçlerinden Kendini ve Başkalarını Başarıyla Geçirmeye Yardımcı Yetkinlikleri Tanımak, Değerlendirmek, Geliştirmek/ Güçlendirmek

  • Değişim Dostu Kurum/ Şirket/ Ekip Kültürü Yaratmak ve Kalıcılaştırmak

  • Tüm Organizasyonel Strata’da (*) Pozitif Değişim Destekçileri/ Değişim Kolaylaştırıcılar/ Değişim Koçları/ Değişim Yöneticileri/ Değişim Liderleri Yaratmak

Değişim sizi hangi planda ilgilendiriyor olursa olsun (bireysel, örgütsel, kurumsal, organik/inorganik büyüme vd) “elinizden gelenin en iyisini yapmakla” değil, “gereğini yapmakla” işe başlayın. Bizimle iletişim kurun.

 

 

(*) Strata=Katmanlar, Tabakalar

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel