Excellence in English Communication Club

 - Exclusive to Executives -

Hızlı Değişim, Keskin Rekabet ve İngilizce:

 

Giderek daha hızlı, daha sık ve daha yoğun değişimlere sahne olan dünyada önemi yakın bir gelecekte değişmeyecek birkaç yetkinlik arasında kuşkusuz İngilizce İletişim bulunuyor.  Bugün en azından dünyadaki değişimleri-gelişmeleri takip etmek, uluslar arası etkileşimlerde bulunmak ve yabancılarla iş yapmak durumunda olan profesyoneller İngilizce İletişim alanında sahip oldukları bilgileri ve becerileri kullanarak “ellerinden geleni” yapıyorlar ancak her alanda olduğu gibi İngilizce İletişim alanında da yükselen performans çıtasını aşmak için “elinden geleni yapmak”, “mevcut bilgiler ve beceriler” yeterli olmuyor…Öte yandan, yerel ve küresel ekonomik-finansal-siyasi gelişmeler Türk yöneticileri ve liderleri genel kabul görmüş iletişim dilinin İngilizce olduğu bir dünyada daha fazla uluslar arası varlık göstermeye, yabancılarla daha etkin ve etkili iletişim kurmaya, kendilerini ve yöneticisi oldukları kuruluşları rakiplerinden “çok daha iyi” anlatıp temsil etmeye zorluyor.

 

Üst Düzey Yöneticiler, İş Sahipleri ve Girişimciler İçin Sıra Dışı Bir Alternatif:

 

Excellence in English Communication Club, İngilizce düzeyi ortanın üzerinde olan üst düzey yöneticilerin, iş sahiplerinin ve girişimcilerin çeşitli nedenlerle ve geleneksel yöntemlerle karşılayamadıkları İngilizce İletişim Yetkinlikleri Geliştirme-İyileştirme-Güçlendirme ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bir sıra dışı ve yüksek-performanslı çalışma kulübü....

 

Amacı, üyelerinin İngilizce iletişimin tüm boyutlarında özellikle de doğal, doğru, hızlı, akıcı, etkin ve etkili sözlü iletişim boyutunda kendilerini aşmalarına, potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak…İngilizce iletişim ve etkileşim süreçlerinde kişiliklerini, mesleki yetkinliklerini ve liderlik güçlerini doğru yerde, doğru zamanda, doğru nitelikte ve nicelikte sergileyip istedikleri sonuçlara ulaşmaları için benzersiz uzmanlık katkısı sağlamak.

 

Göz Ardı Edilen Engeller ve İhmal Edilmiş Kaslar:

 

Yöneticiliğiniz, liderliğiniz, deneyiminiz, birikiminiz, hedefleriniz İngilizce İletişimde Mükemmellik yolundaki en büyük engeller olan içsel dirence, üşenmeye,  atalete, yanlış bilgilere, geçmiş olumsuz deneyimlerin yarattığı negatif duygu-düşünce sarmalarına, toksik inançlara, doğru çalışma (training) ve profesyonel destek eksikliğine kurban gitmesin… İngilizce İletişim’de hiç geliştir(e)mediğiniz kaslarınızı geliştirmeye başlayın.

 

Seçilmişler Kulübü Değil, Seçenler Kulübü:

 

Düzey, beklenti ve profillere göre oluşturulacak her bir grupta azami 10 kişinin bulunabileceği  Excellence in English Communication Club’da uzmanlık alanı veya “yaşam dili” İngilizce olan; ulusal ve uluslar arası iş yaşamlarında en az 25 yıl yönetim deneyimli İngilizce Koçları liderliğinde gerçekleşecek yüksek etkileşimli- yüksek etkili Geliştirme-İyileştirme-Güçlendirme çalışmalarımızın başlangıç tarihi: 5 Şubat 2019.

 

Kulüp çalışmaları haftada 2 gün (Salı ve Cuma) 3’er saat olarak 16:00-19:00 arasında İstanbul, Kadıköy, Nida kule Göztepe’deki toplantı salonumuzda, konforlu, dostane ve keyifli bir ortamda gerçekleştirilecek… İngilizce İletişim’de olduğu yerde saymamayı, potansiyellerini gerçekleştirmeyi ve engelleri aşmayı seçenlerle birlikte…

 

Misyon-Kritik Yetkinlikler:

 

 • Önemli sunumlardan topluluk önünde yapılacak konuşmalara evrensel başarı ilkeleri ışığında hazırlanmaya;

 • Pozitif davranış döngüleri yaratıcı diyaloglardan yapıcı tartışmalara;

 • İngilizce konuşan yabancılarla müzakereden  iş geliştirmeye;

 • Kişisel sözlü iletişim sorunlarını hızlı ve rasyonel şekilde çözmekten akıcı İngilizce konuşmaları doğru anlamaya;

 • Özlü-profesyonel-etkili yazılı iletişim becerilerinden çağdaş yaşamının güncel İngilizceye yansımaları olan yeni terim, kalıp ve deyimlerin doğru bağlamda doğru kullanımına;

 • Duygularını ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır ifade etmekten ana dili İngilizce olanların ya da İngilizceye vakıf muhataplarınızın duygularını ve düşüncelerini doğru anlamaya;

 • İletişim kurduğunuz kişilerde pozitif etki/izlenim yaratmaktan İngilizce’de entelektüel güç geliştirmeye …

 

Excellence in English Communication Club bir çok alanda kendinizi aşmanıza, değerinizi artırmanıza ve daha fazla değer yaratmanıza yardımcı olmak için hayata geçiriliyor.

 

Excellence in English Communication Club:

 

Kulüp kapsamındaki çalışmalar, temel ve ek hizmet bileşenleri şöyledir:

 

 • Bireysel Performans (sunum, konuşma vb)      : Evet

 • Bireye/Gruba Yönelik Ölçme-Değerlendirme    : Evet

 • Bireye/Gruba Yönelik Feedback-İyileştirme      : Evet

 • İngilizce Koçlarının Bilgi Aktarımları                   : Evet

 • Soru-Cevap Seansları                                                : Evet

 • Video Çekimleri, İzleme, Değerlendirme            : Evet

 • Bireysel Görevlendirmeler                                      : Evet

 • Reel, Spesifik Performanslara Hazırlama           : Evet

 • Grup İçi Tartışmalar                                                  : Evet

 • Rol Oyunları/ Simulasyonlar                                  : Evet

 • Gelişmeye Yardımcı Materyal                                : Evet

 • Çalışmalar Esnasında Çeşitli İkramlar                 : Evet

 • Kulüp Dışı İletişim ve Uzman Desteği                  : Evet

 • Doğal Sosyal Bağlantı/ Çevre Geliştirme             : Evet

 

Not: Kulüp Dışı İletişim ve Uzman Desteği, katılımcı üyenin üyeliğini sürdürdüğü dönem boyunca geçerli olup, telefon, e-posta veya uygunluğa bağlı olarak görüntülü iletişim araçları ile katılımcı ihtiyacına göre sağlanır. Doğal Sosyal Bağlantı/ Çevre Geliştirme, kulüp çalışmalarına katılan değerli profesyonellerin kendi aralarında geliştirecekleri iletişimin bir doğal sonucu olacaktır.

 

Kulüp Çalışmalarının Başlangıcı Öncesi Süreç:

 

Kulüp çalışmalarına başlamadan önce her aday üye yerinde veya arzu ettiği bir mekanda ziyaret edilir. Bu ziyarette:

 

a) Tanışma ve Ön Bilgilendirme yapılır;

 

b) Kişisel Yetkinlik Düzey ve Ayrıntılı Gereksinim Tespiti gerçekleştirilir.

 

Yüz yüze görüşme imkanı olmayan durumlarda telefon, e-posta veya görüntülü iletişim kullanılarak yukarıdaki adımları gereği yapılır.

 

c) Düzey ve Gereksinim Tespit sonuçları adaya bildirilir.

 

d) Adayın onayı üzerine ön kaydı yapılır; ön kayıt esnasında adayın katılımını teyiden 1 aylık katılım bedelinin dörtte biri avans olarak alınır (*); adayın içinde yer alacağı grubun diğer katılımcıları için de aynı süreç işletilir ve grup oluşturulduğunda (**) aday grup profili hakkında bilgilendirilir.

 

e) Aday ilk ay çalışmaları için geçerli olan ücretinin avanstan kalan kısmını da öder (***) ve kulüp çalışmalarına katılır.

 

Kulüp Çalışmalarına Devam:

 

Kulüp çalışmalarına düzenli devam etmek, arzu edilen gelişim hedeflerine ulaşmak için kuşkusuz önemlidir. Bununla birlikte katılımcılara “arzu ettiğiniz düzeye ulaşmak için şu kadar zaman devam etmek zorundasınız” gibi bir baskı uygulanmaz. Zira hayatın pek çok alanında olduğu gibi iyileşme-gelişme-güçlenme için üst sınır hem görecelidir, hem de kesin kriterlerle belirlenmiş değildir. Öte yandan İngilizce İletişim’de yetkinlik düzeyini artırmak katılımcıların kulüp ortamında olduğu kadar kişisel yaşamlarındaki çalışmalarına da bağlıdır. Zaman içinde her hangi bir noktada hedeflerine ulaştığına kanaat getiren veya edindiği bilgilerle/ geliştirdiği becerilerle İngilizce İletişim yetkinliğini kendi başına da geliştirmeye devam edebileceğine inanan katılımcı tatmin olduğu aşamada kulüpten ayrılabilir. Bunun dışında iş yaşantısında veya iş dışı yaşantısında meydana gelen gelişmeler katılımcının belirli dönemlerde kulüp çalışmalarına devamına engel olabilir. Bu engeller ortadan kalktığında İngilizce İletişim gelişim yolculuğuna bizimle birlikte devam etmek isteyen katılımcılar diledikleri an aramıza katılabilir.

 

(*) Kulüp çalışmalarına katılım ücreti 1 ay (her biri 3 saat sürecek 8 çalışma) için 4,800.- TL olup, bu rakama KDV eklenecektir. Ön kayıt aşamasında bu rakamın dörtte birinin ödenmesi beklenir.

 

(**) Çalışmaların başlayabilmesi için gerekli grup kişi sayısı asgari 5’tir. Kulüp çalışmalarının başlangıcı öncesinde bu sayının altında kalınırsa alınan avans(lar) iade edilir. 5 kişi ve üzerinde (azami 10) katılım sağlandığı kesinleşirse 1 aylık ücretten kalan kısı,m aylık çalışma başlangıç tarihi öncesinde ödenir.

 

(***) Sonraki aylarda devam edecek katılımcılar ilgili ay ücretlerini aybaşlarında yatırarak katılımlarını sürdürürler. Her hangi bir ay/ hafta içinde gelinemeyen çalışmalarla ilgili ücret iadesi yapılmamaktadır.

 

Diğer Hususlar:

 

İngilizce İletişim iyileştirme-geliştirme-güçlendirme çalışmalarının gerçekleşeceği günler/ tarihler ve yer zorunlu bazı hallerde şirketimiz tarafından katılımcılara en az 24 saat önce bildirilmek kaydıyla değiştirilebilir.

 

Excellence in English Communication Club konsepti çerçevesinde İngilizce İletişim yetkinlik iyileştirme-geliştirme-güçlendirme çalışmaları talep eden kuruluşlarda, kuruluş-grup gereksinimlerine özel yapıda da gerçekleştirilebilir.

e2c2@strata.com.tr | +90 216 468 88 80