İnnovasyon ve Farklılaşma Performansı

Aşağıda yer alan metni okumak yaklaşık 7 dakika sürmektedir.

“İnnovasyon değişimi fırsat olarak görme yetisidir.”

- Steve Jobs

 

“Değişim yoksa innovasyon, yaratıcılık veya gelişim için bir neden yoktur.”

- William Pollard

 

 

Yukarıdaki iki bildiri arasında yaklaşık 150 yıl var…Farklı dönemlerde, farklı alanlarda, farklı kitleleri etkilemiş iki farklı lider. Ancak iki ifadenin de ortak paydası olan ve 150 yıldır aynı kalan hakikat tek: değişim.

 

Birinci tespit: dış dünyada değişimin hızı giderek arttıkça, innovasyon kavramının da önemi ve uygulamaları artıyor. İkinci tespit:  giderek daha radikal değişimlere sahne olan bir dünyada innovasyon , “iç dünyada” da giderek daha radikal değişimler yaratmak anlamını içeriyor.

 

İnnovasyonu ister sözlük anlamıyla “mevcut bir üründe, fikirde veya alanda yapılan yenilik veya değişiklik” olarak yorumlayın; ister salt “yeni bir yöntem veya gereç” olarak; ister “yaratıcılığın veya yaratıcı problem çözmenin rekabet üstünlüğü sağlayacak ve para kazandıracak şekilde hayata indirilmesi”; isterseniz de “değer artıran ve ilave değer yaratımına olanak sağlayan yenilik/çilik” olarak tanımlayın sonuç değişmez: innovasyon önceki, şimdiki ve sonraki yüzyılların en kilit (pardon, anahtar!) “insan” yetkinliklerinden birisi. Özellikle ekonomik faaliyeti, kar amacı güden kuruluşları, çalışanı ilgilendiriyor gibi görünse de gerçek öyle değil: innovasyon en az kar amacı güden kuruluşlar kadar kar amacı gütmeyen kuruluşları, toplumları, hükümetleri, devletleri de ilgilendiriyor. Eğer amaçlarınızdan birisi böyle bir çağda değer yaratma, yaratılan değeri paylaşma, hayatı kolaylaştırma, insanın yaşam yolculuğuna kayda değer katkılar sağlamaksa o takdirde innovasyon olgusunu göz ardı etmeniz mümkün değil.

 

Kuşkusuz innovasyonla ilgili bir çok zorluk var. Bu zorluklar onu doğru tanımlamaktan anlamaya, ona hazırlanmaktan hayata geçirmeye değişiyor…üstelik kar amacı güden bir kuruluşun üyesiyseniz ve kuruluşunuz sizden innovasyon faaliyetlerine, süreçlerine aktif katılımınızı bekliyorsa, muhtemelen bu kavramla aranızdaki algılanan mesafeyi, muhtemel önyargılarınızı, sizden veya ekibinizden innovasyon talepleri karşısında tam olarak ne istendiği ve ne yapmanız gerektiği hakkında zihninize üşüşen soruları ve özgüven kırılmalarını aşmanız gerekecek…zira innovasyon hakkında bilgi+beceri+deneyim (yetkinlik) sahibi olmamanız bir yana, gerek içinde görev yaptığınız kuruluşun/ ekibin kültürü, gerek toplumsal kültür, gerekse de büyük olasılıkla yetiştirilişiniz innovatif (yenilikçi?) bir profesyonel ya da birey olmanıza en azından zihinsel planda ilave engeller koyacaktır. Ancak 21.yüzyılın bu dönemine innovasyonla henüz tanışmamış/ doğru ve gerektiği gibi tanışmamış/ tanışmış olsa da innovasyon macerası kısa sürede (muhtelif nedenlerle) parlayıp sönmek durumunda kalmış bireyler ve organizasyonlar asla çaresiz, alternatifsiz değil. Zira her ne kadar toplum ve ülke olarak innovasyon meselesini değerlendirmekte ve gereğini yapmakta (elimizden geleni değil) epey bir geç kalmış olsak da konuya önce yanlış inançları temizleyip, doğru bilgileri edinip, doğru bakış açısı, tutum ve davranışlarla yaklaşmak en azından başlangıç için gerekli ve yeterli olacaktır.

 

Eski bilgilerin, alışkanlıkların, deneyimlerin inançları; inançların bakış açısını ve algıları; bakış açısı ve algıların tutum ve davranışları, tutum ve davranışların kültürü, kültürün de sonuçları etkilediğini, yönlendirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla belki ilk kademeden, yani inançlardan başlamak akılcı olacaktır. Bunun için şimdilik birkaç tespit yapabiliriz:

 

 1. İnnovasyon (ve innovasyonu tetikleyen yaratıcı düşünme) sadece belirli nitelikteki, seçkin uzmanların veya özel türden meslek sahiplerinin tekelinde olan bir şey değildir.

 2. İnnovasyon için yüksek IQ sahibi olmak veya master’lar, doktoralar yapmak gerekmez.

 3. İnnovasyon sadece örgüt içi/ kurum içi kapalı çabalar sonucu şekillenmez; birincisi, 7 milyar insanın yaşadığı, bilginin tarihin hiçbir zamanında olmadığı kadar bol ve hızla elde edilebilir olduğu, teknolojinin ve internetin devrim üstüne devrim gerçekleştirdiği ve insanları/ grupları/ “ağları” olanaklı en yüksek hızlarda birbirine bağladığı; ikincisi ortalığın hayatın çok çeşitli alanlarında ve farklı sektörlerde de olsa binlerce innovasyon örneğiyle ve innovasyon için bedava ilham/ fikir kaynaklarıyla dolu olduğu bir dünyada innovasyon sanıldığı kadar zor değildir ve olamaz.

 4. Her yenilik (novelty) innovasyon değildir. Ekonomik anlamda gerçek bir innovasyondan bahsedebilmek için yapılan innovasyonun “dünyayı ilgilendirmesi” ve ilave kar getirmesi (veya değer yaratması) gerekir.

 5. Organizasyonların amentülerine “innovasyon” yazmaları, kendilerini innovatif olarak yaftalamaları, üyelerine innovasyon çağrısında bulunmaları ve başarılı uygulamaların ödüllendireceğini bildirmeleri yetmez, innovasyonu tetikleyecek, kolaylaştıracak, yaşatacak “doğru ortamı” hazırlamaları gerekir.

 6. İnnovasyon Ar-Ge demek değildir. Ayrıca innovasyon yalnızca Ar-Ge’ye yüklenemeyecek kadar önemli bir konu ve sorumluluktur. Tam yerine rast geldi, Steve Jobs’dan konuyla ilgili bir alıntı verelim: “İnnovasyonun Ar-Ge’ye ne kadar para ayırdığınızla bir ilişkisi yoktur. Apple, Mac’le ortaya çıktığında IBM’in 100 kat daha büyük Ar-Ge bütçesi vardı. Konu, para değildir. Konu ne tür insanlarla birlikte çalıştığınız ve onlara nasıl liderlik yaptığınız ve ne elde ettiğinizle ilgilidir. (insana ve liderliğe vurguya dikkat!)

 7. İnnovasyonu insanlar yapar, şirketler değil.” Seth Godin (insana vurguya dikkat!)

 8. İnnovasyon  çoğunlukla kökten değişim talebidir. Kendisi büyük değişimlere hazır olmayan, değişim-dostu kültüre, dolayısıyla innovasyon kültürüne sahip olmayan kuruluşların üyelerinden innovasyon talep etmeleri en hafif deyimiyle naifliktir. İnnovasyon performansı, diğer alanlardaki performanslar gibi izlenmeli, ölçülmeli ve yönetilmelidir.

 9. İnnovasyon türlerinin ve tekniklerini öğrenmek innovasyon için yeterli değildir.

 10. Bir defaya mahsus innovasyon yapmak yetmez. Her innovasyon tahmininizden daha kısa bir sürede emtialaşmaya, kopyalanmaya mahkumdur. O nedenle innovasyonda süreklilik esastır. Bunun da ne kadar güçlü, ne kadar eski, ne kadar büyük bir yapı olduğunuzla alakası yoktur. Liderlik, insan ve kültür en belirleyici ögelerdir.

 11. En çarpıcı innovasyonları insanın ve dünyanın sorunları üzerinde en fazla ve en samimi düşünen, sadece kısa vadeli kar değil orta ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanan, yaratıcı düşünmenin önündeki engelleri en fazla kaldıran, iyimser –gerçekçi-pozitif olabilen  ama her halükarda değişimi en iyi okuyup/ öngörüp, gereğini yapmaya en gönüllü ve en cesaretli olanlar ortaya çıkarmaktadırlar.

 12. Marka yönetimi, pazarlama iletişimi gibi disiplinler ve faaliyetler kuşkusuz değerlidirler ancak benzerleri arasında kaybolup gitmiş, çoktan fiyat rekabeti tuzağına düşmüş buna rağmen piyasa/müşteri piramidinin en tepesine oynayan, farklılaşamamış ürünleri, hizmetleri orta ve uzun vadede kurtarmak için yapabilecekleri fazla bir şey yoktur.

 

İnnovasyonla farklılaşamamış ürünler ve hizmetleri son yılların moda terimi algı yönetiminin de kurtarması zordur. Algı yönetimi, insanlar ürünün veya hizmetin gerçek içeriğinin, sunmayı iddia ettiği faydaların ve değerin yaratılan algının altında kaldığını fark eder etmez çöker. Halk deyişiyle takke düşüp kel görünene kadar…(saçsız dostlarımızdan özür dileyerek…)Şirketler mezarlığı bir zamanlar inanılmaz markalara sahip ve markalarına inanılmaz paralar harcayan ama insan, değişim, liderlik, kültür ve innovasyon gibi konuları çok ciddiye almama gafletinde bulunmuş dev kuruluşların cansız  bedenleriyle doludur.

 

Tanıklık ettiğimiz hayatın içinde birbiri ardına gelen sayısız değişimler hangi sektörde olursanız olsun o sektörde rekabetin ve karsızlık baskısının giderek artacağının garantisi gibi görünmektedirler. Nitekim sektörlerinin bir zamanlar devleri olan yapılar ve markaları özellikle son bir kaç on yılda birbiri ardına güç ve etkinlik alanlarını kaybetmişler, gerek aile şirketleri gerekse de farklı sahiplik ve işletme anlayışları olan kuruluşlar korkunç rekabet baskısına dayanamayarak ya küçülmüş, ya satılmış ya başka yapılarla birleşmiş ya da tasfiye olmuşlardır. Farklı yönlerden esen farklı şiddetlerdeki değişim rüzgarlarına dayanabilen ve değer yaratma yolculuklarına karlı büyümeyle devam edebilen yapıların başarıları  yalnızca müşterileri, paydaşları ve rakipleri tarafından yakından izlenmekle/ takdir ya da gıpta edilmekle kalmamış, uzmanlar tarafından da mercek altına alınarak başarıları analiz edilmeye, onları farklı kılan yetkinlikleri ve özellikleri belirlenmeye, hatta modellenmeye çalışılmıştır. Bu tür farklı kuruluşlara yakından, anlamlı uzunlukta sürelerde, doğru perspektiften ve doğru metodolojiyle bakıldığında liderlik, stratejik yönelim, ekip kalitesi, değişim/ yaratıcılık/ performans dostu değerler ve kültür, yapı ve organizasyon, süreçler, ürün veya hizmet niteliği ve niceliği gibi alanlarda rakiplerinden çok farklı yaklaşımlara, özelliklere, iç güçlere sahip oldukları anlaşılmıştır. Rakiplerine nal toplatan ve paydaşlarının maddi-manevi refahlarını sürekli yükselten bu tür yüksek-değer jeneratörü yapıların esneklik, cesaret, iyimserlik, sıra dışılık, odaklanma, uzmanlık, azim ve sebat, pozitiflik ve yapıcılık, sinerjik davranış, ön görü, yaratıcılık, ilhamını müşteriden alma, akıl-vicdan-ahlak-yasa-onur 5’lisinden mümkün mertebe taviz vermeme, sürekli safralardan kurtulma, hız gibi bir dizi özelliğe sahip olmanın  yanı sıra özellikle farklılaşma olgusunun önemini çok iyi kavradıkları ve bunun gereğini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirdikleri gözlemlenmektedir.

 

Sözü daha fazla uzatmadan şunu söyleyebiliriz ki gerçek başarının (kar amacı güden bir kuruluşsanız bunu karlı büyüme olarak da ifade edebiliriz) sırrı farklı olmakta… Acı gerçek: markalar, hizmetler, ürünler her zamankinden daha fazla aynılaşma baskısı altında hızla değer kaybediyorlar. Değer yitirmiş, rakiplerden farkı kalmamış bir marka, hizmet veya ürününüz varsa bu gerçek bir sorun. Yukarıdan aşağıya soldan sağa her şeyinizi masaya yatırmak, sorgulamak vakti gelmiş de geçiyor olabilir. Ne yazık ki ne geçmiş performans, ne bir zamanlar müşterilerinizi hayran bırakan, rakiplerinize tırnaklarını yedirten ve sizi belli bir yere kadar taşıyan bir-iki innovasyonunuz, ne daha statik bir dünyada işe yaramış olabilen “copy-paste” pazarlama veya marka iletişimi stratejiniz, ne de çalışanlarınıza aldırdığınız “motivasyonel” (!!!) eğitimler ve benzerleri sizi kurtarmaya yetmeyebilir. Her fani kuruluşun başına gelen belalardan biri ya da bir kaçı sizin kuruluşunuzun kapısını çalıyor olabilir: rakiplerle aynılaşma, benzersiz olduğunu düşündüğünüz innovasyon(lar)ınızın rakipler tarafından taklit edilmesi, bir zamanlar eşsiz olduğunu düşündüğünüz avantajların onlarca, hatta yüzlerce irili-ufaklı rakibin de eline geçmiş olması…

 

Eğer değer yaratmaya ve karlı büyüme yolculuğunuzu sürdürmeye devam etmek gibi bir derdiniz varsa o zaman yukarıda andığımız türden belalarla savaşmanın orta ve uzun vadede en hayırlı yolunun farklılaşma olduğunu görmeniz lehinize olacaktır. Diğer bazı hususlar yanında innovasyonun çok önemli olduğunu asla yadsımıyoruz. İnnovasyon, her şey bir yana zaten farklılaşmanın en önemli aracı, yolu. Ancak bir veya birkaç defaya mahsus bir innovasyon da kuruluşunuzu orta ve uzun vadede güvenli bölgede tutmaya yetmeyebilir. O nedenle innovasyonlarınızın sürekliliğini ve etkililiğini sağlayıcı, şemsiye niteliğinde bir farklılaşma kültürüne, yeni bir inanç ve eylemlilik modeline geçmeniz hayrınıza olacaktır. Dünya ve piyasa size sürekli para kazandırma gibi bir taahhütte bulunmaz; bir yığın rakip-ürün-hizmet arasında sadece ayakta kalmak değil, onlardan sıyrılarak öne çıkmak ve avantajlı durumunuzu sürdürmek için bireysel, örgütsel, yapısal…her planda kendinizi sorgulamanız, farklılaşma gereğini sürekli görüş alanınızda bulundurarak hangi alanda veya alanlarda nasıl, ne zaman, neden farklılaşacağınızı, farklılaşma stratejilerinizi ve taktiklerinizi tespit etmeniz yaşamsal bir zorunluluktur. Kolay taklit edilmemek, aynılaşmamak, ayırt edilebilmek, mevcut ve potansiyel müşterilerinizle değer alışverişinde bulunmaya devam etmek için belki de birden fazla farklılığı eş zamanlı olarak hayata geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Yüksek hızlı değişim dünyasında karlı büyüme doğru ve zamanında olduğu kadar doğru alanlarda farklılaşmayı gerektirir. İnsandan örgüte, iş modelinden ürünlere, süreçlerden stratejilere bir yığın alanı masaya yatırmanız gerekebilir. Bütün bu müdahaleler kuşkusuz kolay değil; ancak ayakta kalmak ve özellikle de karlı büyüyebilmek için yapacak başka bir şey de pek yok. Bu noktada ihtiyacınız olmayan şeyler atalet, kibir, yeni fikirlerden korkma, cesaretsizlik, konfor, geçmiş başarıların sıcaklığı, aşırı iyimserlik, eski alışkanlıklar, yanlış bilgi ve tavsiyeler ve eski kültürünüzün ilerlemenize artık engel olan bazı özellikleri ve üşenme, özellikle de öğrenmekten üşenmedir. William Pollard’ın bir keresinde ifade ettiği gibi: “İnnovasyon ve öğrenme ele ele giderler”. O nedenle öğrenme (gerçekleri ve gerçekten işinize yarayacak bilgileri, becerileri) ile barışık olmadan innovasyon, innovasyon olmadan farklılaşma, farklılaşma olmadan kökten değişen dünyanın sizden beklediği performansı sergileyebilme ve nihayet ayakta kalabilme mümkün görünmemektedir.

 

“İnnovasyon, kimin lider, kimin takipçi olacağını belirler.”

- Steve Jobs

 

İster belli bir sektörde uzun süredir faaliyet gösteren,  isterseniz de o sektöre yeni girecek bir kuruluş olun farklılaşma ve innovasyon olgularını gündeminizin ilk bir kaç maddesi arasından çıkartmak; farklılaşma ve innovasyon performansınızı doğru bilgi ve yaklaşımlarla yönetmemek gibi bir seçeneğiniz olamaz. Gerek “eskiler”, gerekse de “yeniler” girişimciliğin ve liderliğin her şeyden çok değişme/değiştirme, farklılaşma ve innovasyonla ilgili olduğunu bilmek durumundadırlar. Bu üçü sahip olduğunuz (veya ödünç aldığınız) kaynaklarınızı yüksek değer yaratmak üzere pozisyonlar, yönlendirir ve çok yönlü/ çok boyutlu refah yaratma kapasitesi geliştirmelerine imkan verirler.

 

Dolayısıyla karlı büyüyen bir kuruluşun sahibi/ yöneticisi/çalışanı olmak isteyen bireyler farklılaşma ve innovasyonu hayata geçirmek için yönetim innovasyonu, ürün/hizmet innovasyonu, iyileştirme amaçlı innovasyon, yapısal innovasyon, örgütsel innovasyon, düzen bozucu innovasyon, iş modeli innovasyonu, süreç innovasyonu, müşteri deneyimi innovasyonu, pazarlama innovasyonu gibi bir dizi innovasyon türü ve tekniği hakkında yalnızca bilgi sahibi olmakla kalmamalı, bu innovasyonları belirleyecek analizleri yapmak, bu innovasyonları uygulamaya koyacak ve sürekliliğini sağlayacak stratejileri ve kültürleri yaratmak ve yaşatmak için zihinsel ve fiziksel kaynaklarını vakit geç olmadan seferber etmelidirler.

 

strataperformans danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak yüksek hızda değişen bir dünyanın bireylerden ve kuruluşlardan neyi talep ettiğini çok iyi biliyoruz. İster belli bir sektörün eskilerinden olup rekabet ve karsızlaşma baskılarını “iliklerine” kadar hisseden, yüzü eskisi kadar gülmeyen bir kuruluş olun, ister hedeflediği sektöre bütün bilgisini, birikimini, heyecanını, zamanını ve büyük olasılıkla parasını koymak üzere ya da koymuş bir girişimci veya yatırımcı olun farklılaşma ve innovasyon alanlarında gereksinim duyacağınız yansız, objektif, hızlı ve sonuç odaklı desteklerimizi “derdi üzüm yemek olanların” yararına sunuyoruz.

 

Bu kapsamda sizi “dünya kalitesinde” desteklemekten memnuniyet duyacağımız alanlar şunlardır:

 • Farklılaşma ve İnnovasyon Hakkında Bilgilendirme ve Bilinçlendirme

 • Dış Dünya-İç Dünya Farklılaşma Analizi ve Strateji Oluşturma

 • Dış Dünya- İç Dünya İnnovasyon Analizi ve Strateji Oluşturma

 • Farklılaşma ve İnnovasyon Kültürü Yaratma ve Yaşatma

 • Birey/ Ekip/ Örgüt Düzlemlerinde Farklılaşma ve İnnovasyon Performansı Maksimizasyonu

Farklılaşmaya ve innovasyona farklı ve innovatif yaklaşmanın ilk adımını atın; bizi arayın. Farklılaşma ve innovasyon yolculuğunuzda ihtiyacınız olan objektif, dürüst ve samimi desteklerimizi size ve “ekmeği paylaştıklarınıza” sunalım.

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel