Misyon-Kritik Yetkinlik Alanlarımız

 

Kökten değişen, belirsizliğin ve istikrarsızlığın arttığı bir dünyada hedeflerine, amaçlarına, hayallerine ulaşmak isteyen bireylerin ve örgütlerin aşağıdaki alanlardaki değişim ve gelişim ihtiyaçlarını  benzersiz bilgi birikimimizin ve deneyimlerimizin ürünü entegre hizmetlerimizle karşılıyoruz.

Değişim 

Değişmeyen tek şey! Tek sabit! 

 • Değişimin Doğasını, Nedenlerini, Etkilerini ve Sonuçlarını Anlamak

 • Değişime Uyum

 • Değişim Süreçlerini Anlamak

 • Geçiş Süreci

 • Değişim Yönetimi

 • Değişimin Bireysel ve Örgütsel Dinamiklerinin Yönetimi

 • Değişime Direnç Yönetimi

 • Değişim İletişimi

 • Değişim ve Geçiş Süreçlerinde Verimlilik Yönetimi

 • Değişim Liderliği

İletişim

İletişimin kadarsın!

 • Sözlü İletişimde Mükemmellik

 • Sözsüz İletişimde Mükemmellik

 • Yazılı İletişimde Mükemmellik

Müşteri

Ekmeğin kaynağı! Gerçek patron!

 • Müşteri Merkezli Düşünme

 • Müşteri Merkezli Davranış

 • Müşteriye Özen

 • Müşteriye Hizmet Mükemmelliği

 • Müşteri İlişkileri

 • Mükemmel Müşteri Deneyimi 

Finans – Ekonomi

No romance without finance!

 • Finansal Okur Yazarlık

 • Finansal Perspektif Geliştirme

 • Finansal Düşünme

 • Finansal Analiz

 • Finansal Karar Alma

 • Finansal Planlama

 • Finansal Yatırım

 • Finansal Yönetim

 • Kurumsal Finans

 • Fayda-Maliyet Analizi

 • Fayda-Maliyet Bilinçli Davranış

 • Ekonomi Okur-Yazarlığı

 • Ekonomik Davranış

Verimli Çalışma – Verimlilik

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!

 • Bireysel Verimlilik

 • Takım Verimliliği

 • Örgütsel Verimlilik

 • Zaman ve Benzeri Sınırlı Kaynakları Yüksek Verimlilikle Kullanmak

 • Verimlilik Katili –Önlenebilir- Stresin Giderilmesi/ Gereksiz Stres Kaynaklarını Kurutmak

Yüksek Performans

Tek performans şansımız olan hayatta gerçek rekabet avantajının ve vazgeçilmezliğin anahtarı

 • Her Alanda Yüksek Performans Gereğinin Anlaşılması

 • Yüksek Performansa Duyulan İhtiyacın Fiziksel, Bilimsel, Ahlaki Nedenleri 

 • Yüksek Performans Zihniyeti

 • Yüksek Performanslı Yaşam

 • Kişisel Yüksek Performans Denklemi

 • Yüksek Performans Zincirini Kurmak ve Sağlamlaştırmak

 • Yüksek Performansın Önündeki Engelleri Kaldırmak

Yönetim – Yöneticilik

İşleri doğru yapmanın sanatı ve bilimi

 • Hedef Belirleme

 • Öncelik Belirleme

 • Planlama

 • Öz Yönetim

 • İlişki Yönetimi

 • Motivasyon

 • Delegasyon

 • Problem Çözme

 • Karar Alma

 • Yönetsel İletişim

 • Rakamlarla Yönetim

 • Süreç Yönetimi

 • Proje Yönetimi

 • Kriz Yönetimi

 • Strateji Geliştirme

 • Müzakere

Duygusal Zekâ/ Duygu Yönetimi

Duygular düşüncelerden çok daha eski ve güçlü… Onları yöneten her şeyi yönetir!

 • Kendinin ve Başkalarının Duygularını Anlamak

 • Duygusal Zihin – Rasyonel Zihin Dengesini Kurabilmek

 • Negatif Duyguların Yönetimi

 • Pozitif Duyguların Canlandırılması

 • Gerçekçi-İyimserlik Geliştirme

Liderlik

Zamandan sonra en kıt kaynak…Dünyayı değiştiren dönüşümleri mümkün kılan yetkinlik

 • Liderlik Yaklaşımları

 • 21. Yüzyıl Liderliği

 • Liderlik Vizyonu Geliştirme

 • Başkalarını Etkileme ve İkna Etme

 • Liderlik İletişimi

 • Liderlik Öyküleri Yaratma

 • Değişim Liderliği

 • Her Düzeyde Lider Yaratma

Pazarlama

Yaratılan değeri dünyaya sunmanın bilimi ve sanatı

 • Pazarlama Yaklaşımları

 • Pazarlama Stratejileri

 • Pazarlama İletişimi

 • Pazarlamanın Finansal Boyutları

 • Dijital Pazarlama

 • Pazarlama Yönetimi

Satış

Değer alışverişine açılan kutsal kapı. O yoksa her şey nafile…

 • Satış Becerileri

 • Satış Matematiği

 • Satış İletişimi

 • Satış Süreci Yönetimi

 • Satış Gücü Yönetimi

 • Satış Müzakeresi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Organizasyonlar insanlardır! Örgütsel yapılarda sürdürülebilir başarının anahtar fonksiyonu

 • Doğru İnsanı Seçme ve İşe Alma

 • Doğru İnsanları Bünyede Tutma

 • Performans Değerlendirme

 • Yetenek Yönetimi

 • Ücret ve Haklar Yönetimi

 • Eğitim ve Geliştirme

 • Örgütsel Kültür, Etik Kodlar ve Değerlerle Uyumlandırma

 • Dijital İ.K.

Hukuk

Hakların ve yükümlülüklerin dünyası…belirleyici çerçeve

 • Medeni Hukuk

 • İş Hukuku

 • Vergi Hukuku

 • Ticaret Hukuku

Takım Çalışması, Sinerji ve Kollaborasyon

Takımın kadar güçlüsün…her ne yapacaksan onlarla yapacaksın.

 • Doğru Takımlar Oluşturma

 • Doğru Takım Üyesi Seçimi

 • Takımları Yeniden Yapılandırma

 • Takım Sinerjisini Artırma

 • Takım İçi İletişim

 • Uzaktan Çalışan Takımların Yönetimi

 • Takım İçi Çatışma Yönetimi

 • Takımlar arası Sorunların Çözümü

 • Kooperasyon ve Kollaborasyon

Ekip Kültürü, Örgüt Kültürü ve Kurum Kültürü

Kökten değişen dünyada ayakta kalmanın, sürdürülebilir değer ve refah yaratımının anahtarı…

 • Vizyon, Misyon, Strateji Uyumlu Kültür Yaratma ve Yaşatma

 • Ekip/ Örgüt/ Kurum Kültürünü Yeniden Şekillendirme

 • Kültür Değişimi ve Doğru/Sağlıklı Kültür Yaratma

 • Yeni Kültüre Geçiş Yönetimi

 • Kültür Özel-Görev Ekibi Kurma

 • Kültür Denetimi

Yaratıcılık – Yenilikçilik

Stratejik rekabet avantajı yaratma jeneratörü…muhteşem fikirler

 • Yaratıcılık

 • İşe Yarar Yeni Fikir Geliştirme

 • Yaratıcılığın ve Yenilikçiliğin Önündeki Zihinsel/ Kültürel Engelleri Kaldırma

 • Her Düzeyde Kolay Yenilikçilik

Teknoloji

Radikal değişimin katalizörü

 • Teknoloji Okuryazarlığı

 • Yeni Teknolojilere Uyum

 • Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm

 • Otomasyon

Doğru Düşünme ve Karar Verme

Sorunları doğru teşhis etmenin ve doğru çözümleri hayata geçirmenin kaynağı

 • Sorgulayıcı Düşünme

 • Analitik Düşünme

 • Holistik Düşünme

 • Stratejik Düşünme

 • Problemi Doğru Teşhis Etme

 • Doğru Problem Çözme

 • Doğru Karar Verme

Girişimcilik

Hayalden gerçeğe…soyuttan somuta kendi başarı öykünü yaratmak

 • Girişimcilik Ruhu - Girişimci Kafası

 • Girişimin Temelleri

 • Girişimciliğin Stratejik Boyutları

 • Girişimciliğin Finansal Boyutları

 • Girişimciliğin Hukuki Boyutları

 • Girişimciliğin Pazarlama-Satış Boyutları

 • Girişimciliğin Ekonomik Boyutları

 • Girişimciliğin İnsan, Ekip, Örgüt Boyutları

Bağdat Cad. Ark 399 B Blok K:1 D:1 Kadıköy, 34740 İstanbul

Tel       : +90 216 709 38 89

Fax      : +90 850 522 34 03

E-mail : degisim@strata.com.tr

 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube

Kendine bir iyilik yap, üye ol, değişimi başlat:

Üye olduğunuz için teşekkürler...