Liderlik ve Yöneticilik Performansı

Aşağıda yer alan metni okumak yaklaşık 3 ½ dakika sürmektedir.

“Yöneticilik işleri doğru yapmak, liderlik ise doğru işleri yapmaktır”

- Peter Drucker

 

Yöneticilik ve liderlik arasındaki farklara dair onlarca nitelikli araştırma, bir o kadar okumaya değer kitap, ciddiye alınabilecek makale, özdeyiş, aforizma ve tavsiye var ancak şurası bir gerçek ki  her tür organizasyonun hem iyi yöneticilere hem de gerçek liderlere ihtiyacı var. Zaten geçtiğimiz 15 yılda “yöneticilik mi, liderlik mi” sorusu hem akademiadan hem de sahadan bir çok farklı şekilde yanıt buldu. Hatta iki kavramın birleştirildiğini ve “lider-yönetici” ya da “yönetsel lider” kavramının benimsendiğini gördük ve rahatladık!

 

Halihazırda binlerce organizasyonda çeşitli fonksiyonlarda ve düzeylerde çalışan on binlerce yönetici, görev, rol ve sorumlulukları çerçevesinde “işlerin” olanaklı en düşük maliyetle, en hızlı ve en “iyi” sonuçları elde edecek şekilde bitirilmesi için yetkinliklerini sergiliyor, ekiplerine doğru “yön” vermek için çaba gösteriyorlar.  Her ne kadar teknoloji, orta düzey yönetim katmanını giderek daha fazla aşındırıyor olsa da “yöneticiler” organizasyonların hala kilit (pardon, anahtar!) unsurlarından birisi olmaya devam ediyorlar.

 

Aslına bakacak olursanız, rütbesi, unvanı, işi ne olursa herkes birer yönetici; hayat boyu kendini, işini/faaliyetini/ meşguliyetini ve ilişkilerini “yönetmek” durumunda…Dolayısıyla herkes bir tür yönetici. Ancak konu gerçek liderlere ve liderliğe gelince aynı şeyi söylemek çok zor. Yönetici deyince organizasyon/ ülke/ dünya ölçeğinde verilebilecek rakamlarla, lider deyince verilebilecek rakamlar arasında büyük uçurum var. Zira gerçek liderler ve liderlik oldukça kıt…Tıpkı zaman gibi, tıpkı muhteşem fikirler gibi…Çevrenize, üyesi olduğunuz kuruluşa, toplumlara, hayattın çeşitli alanlarına vb baktığınızda bu durumu fark etmemek mümkün değil.

 

İnsanlar her yerde ve her alanda takip edebilecekleri liderler arıyor.

 

Liderlik belki de tarihte hiç olmadığı kadar aranan bir yetkinlik, bir özellik haline geldi. Giderek daha hızlı, daha sık ve daha karmaşık değişimlerin yaşandığı bir dünyada özellikle pazaryeri daha çok probleme daha iyi, daha “akıllı” çözümler bulmak, hayatı daha kolaylaştırmak ve daha fazla değer yaratmak üzere değişebilenleri ve değiştirebilenleri ödüllendiriyor…Doğru zamanda değişebilmenin ve değiştirebilmenin ise liderlik gerektirdiği, dış dünyadaki değişimleri zamanında fark etmenin, doğru değerlendirmenin, gereğini yapmanın, değişime uyum-değişim yönetimi-değişim öncülüğü üçlüsünün en kritik liderlik yetkinliklerinden olduğu anlaşılalı epey bir süre geçti. Liderlik-değişim ilişkisini sanırız çok az deyiş Seth Godin’in “liderin işi değişim yapmaktır” saptaması kadar iyi anlatıyor. Öte yandan liderliğin sadece belirli pozisyonlara gelebilmiş, belirli öğrenim düzeyine ve belirli genetik mirasa sahip bir takım “seçkin “ kişilerin  bildiği, uyguladığı bir yetkinlik olmadığı da artık çok iyi biliniyor.

 

Sonuçta kendinizi ister yönetici (yada yönetici adayı) olarak tanımlayın, ister lider, isterseniz de liderliği öğrenmek/geliştirmek isteyen (sıra dışı) bir profesyonel, strataperformans danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak olarak liderliğin de tıpkı yöneticilik veya diğer yetkinlikler gibi öğrenilebilir/geliştirilebilir bir yetkinlik olduğunu biliyor, lider-yöneticinin en değerli yönünün, becerisinin ve önceliğinin inandığı değişimleri başkalarını da ikna ederek ve onların yardımıyla hayata geçirmek olduğuna inanıyor ve hem yöneticilik, hem liderlik performansınızı çalışma arkadaşlarınızın, üstlerinizin, astlarınızın, müşterilerinizin ve diğer tüm paydaşlarınızın, kısaca dünyanın sizden beklediği düzeye çıkarmanıza yardımcı oluyoruz. Bu çerçevede, mevcut yöneticilik-liderlik yetkinliklerinizi birlikte değerlendiriyor; ulaşmak istediğiniz durumla mevcut durum arasındaki boşlukları ve nedenleri saptıyor; gerek yöneticilik temel ve alt yetkinliklerinde gerekse de liderlik temel ve alt yetkinliklerinde bir gelişim planını sizinle beraber hazırlıyor; eğitim, koçluk, mentorluk gibi profesyonel müdahalelerden durumunuza en uygun bir veya birkaçını uygulayarak 21.YY yöneticiliğine veya liderliğin zevkli, eğlenceli, heyecanlı, yüksek getirili (ve riskli!) dünyasına geçiş yapmanıza benzersiz birikimimizle ve yaklaşımımızla destek oluyoruz. Yetinmeyin, bizi arayın.

Liderlik ve yöneticilik performansını artırma hedefli hizmetlerimizi sunduğumuz başlıklar:

 • Yöneticilik Performansının ve Yetkinliklerinin Çok Boyutlu Analizi ve Değerlendirilmesi

 • Yöneticilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi, Yöneticilik Performansının ve Taahhüdünün Artırılması

 • Liderlik Performansının ve Yetkinliklerinin Çok Boyutlu Analizi ve Değerlendirilmesi

 • Liderlik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi, Liderlik Performansının ve Taahhüdünün Artırılması

 • Lider-Yönetici Geliştirme ve Güçlendirme Programı

 • Değişim Liderliği Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

 • LT (Leadership Trainee) Programları

 • Dijital Liderlik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

 • 21. YY İşletmelerinde “C-Level” Lider-Yöneticilik

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel