Performans

Aşağıda yer alan metni okumak yaklaşık 3 dakika sürmektedir.

İnsanların ve kuruluşların faaliyetlerinden elde ettikleri sonuçlara bakılan, başarının, bu sonuçlara göre değerlendirildiği ve ödüllendirildiği (ya da ödüllendirilmediği) bir dünyada yaşıyoruz.

 

İster iş sonuçlarından söz ediyor olalım, ister iş dışı yaşantılarda çeşitli konumlarda ve durumlarda harcanan enerji ve gösterilen çabalar neticesinde alınan sonuçlardan; sonuç deyince kaçınılmaz olarak performans kavramı/olgusu/sorunsalı gündeme ilk sıradan giriyor. Zira hayatın kendisi ve özellikle iş/çalışma hayatı “üyelerinden”, “katılımcılarından” her alanda “başarılı icra/uygulama” yani performans talep ediyor. Bu talebin ciddiyeti ve kalıcılığı performans kavramının özellikle son birkaç on yıldır spor ve sanat alanlarındaki geleneksel kullanımından iş hayatına ithal edilip çeşitli varyasyonlaryla ve türevleriyle (performans yönetimi, performans değerlendirme, performans kriterleri, mali performans, satış performansı, fiyat/performans oranı vb) yoğun olarak kullanılmasından belli oluyor. Öte yandan özellikle gelişmiş ülkelerde performansla ilgili önemli bilimsel araştırmaların 1980’li yıllardan bu yana artan oranda gerçekleştirilip sonuçlarının bireyler, kurumlar ve kuruluşların yararına birbiri ardına sunulması performansın artan önemine bir başka işaret.

 

Gerçekten de dünya sonuçta performansa bakıyor. Ürünlerde, hizmetlerde, sözlerde, davranışlarda, iş sonuçlarında…kısacası her şeyde performansa. Müşterilerden yöneticilere, eş düzey çalışanlardan düzenleyici/ denetleyici kurumlara…herkes performans bekliyor. Kuşkusuz bireyin kendisi de kendisinden…

 

İşletmelerin ve işlerin başlıca varlık amaçlarından birisi değer yaratmak ise, değerin en önemli unsurlarından birisi, değerin kaynağı olan müşterinin talep ettiği ve genelde “yüksek kalite”, “güler yüzlü hizmet”, “hız”, “uygun fiyat” gibi ifadelerle belirttiği  hususların tamamı bu tek sözcükle, yani performansla açıklanabilir. (Konuyu iş/çalışma hayatı dışı alana taşıdığımızda ise bizden evlatlık, annelik, babalık, arkadaşlık, eşlik, sevgililik, akrabalık… her konumda (açıkça böyle söylenmese de) performans beklendiğinden kuşku yok.)

 

Dünyanın çok büyük bölümünde tercih edilen ekonomik/mali sistem içinde değer yaratma-aktarma ve paylaşma işlevini gören-kar amacı güden kuruluşlarda toplam performans ise bu işletmelerin bünyesinde barınan çeşitli varlıkların ve fonksiyonların ayrı ayrı performanslarının bir bileşkesi, toplamı veya sonucu…

 

Böyle bakıldığında, işletmelerin nihai performansları işletme sahiplerinin veya yöneticilerinin, yönetici olmayan çalışanlarının, ekiplerinin, nasıl örgütlendiklerinin, kültürlerinin, mal ya da hizmet üretim sistemlerinin, ürettikleri ürün veya hizmetlerin bizatihi kendilerinin, iş süreçlerinin, satış, pazarlama, finans vb fonksiyonlarının, müşteriye yaşattıkları deneyimlerin ve şu anda saymayacağımız diğer unsurların ayrı ayrı ve birlikte performanslarının tarafından belirleniyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de bazı hususları dışarıda bırakarak hemen hemen aynı şeyleri söylemek mümkün.

 

strataperformans danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak biz dünyanın gerçekten umurunda olan yegane şey ile yani performansla yatıyor, performansla kalkıyoruz. Dünyanın performans çıtasını sürekli yükselttiği, istikrarsızlık ve sürekli değişim çağında bireylerin ve kuruluşların performanslarını “dünyanın beklediği performans” düzeylerine çıkartmalarına; yüksek performansın önündeki zihinsel, kültürel ve yapısal engelleri kaldırmaya; performans-kritik yetkinliklerini geliştirmeye; insanların, kurumların ve kuruluşların sahip oldukları, başta zaman-hayat olmak üzere en kısıtlı ve geri dönüşü olmayan kaynakları yüksek verimlilikle kullanmalarına, böylece birey-örgüt-kurum-toplum düzeyinde performans iyileştirmeye yardımcı olmak bizim tutkumuz.

 

Derdi performans olan, hayatlarını yüksek verimlilikle geçirmek; zaman/enerji/para/repütasyon katili her türlü safradan olabildiğince kurtulmak; kendilerinin ve başkalarının hayatını kolaylaştırmak; kendileri ve paydaşları için daha yüksek değer yaratmak; hedeflerine ve amaçlarına daha hızlı ve daha ekonomik ulaşmak isteyen, sürekli değişimin ve istikrarsızlığın giderek daha sık ve daha büyük güçle sarstığı bir dünyada ayakta kalmak isteyen bireyleri ve kuruluşları bizimle tanışmaya davet ediyoruz.

STRATA Yeni Performans Çözümlerini incelemek veya indirmek için tıklayınız.