Strata Açık Eğitimler

Şirketlerde Dijital Dönüşüm Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Satış Yetkinliklerini Geliştirme ve Satış Performansını Artırma Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finans Bilgileri Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 3 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Profesyonel Müzakere ve İkna Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Uluslar arası Ticaret ve Finansmanı Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 3 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Kişilerarası İletişim Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi (Sözlü, Sözsüz ve Yazılı İletişim)

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yöneticilik ve Liderlik Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Stres Yönetimi Eğitimi (Stres Kaynaklarının Kurutulması ve Gereksiz Stresin Önlenmesi)

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin Finans Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Zaman Yönetimi Eğitimi (Zamanı Yüksek Verimlilikle Kullanmak)

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Ekip Çalışması, İşbirliği ve Sinerjik Ekipdaşlık Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Finansal Matematik Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler ve 2018-2019 Beklentileri Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Müşteri Odaklı Hizmet Mükemmelliği Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Değişim, Geçiş Süreçleri ve Direnç Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Makroekonomik Verilerin ve Göstergelerin Yorumlanması Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yönetsel Koçluk Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Anahatlarıyla Kıymetli Evrak Hukuku Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Aktif-Pasif Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Proje Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün ... TL+KDV / Bir kişi

Stratejik Düşünme ve Stratejik Planlama Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Süreç Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Eğiticilik Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Döviz, Para ve Sermaye Piyasaları Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Finansal Tabloların Analizi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yüksek Performans İçin Lider-Yöneticilik Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Pozitif Düşünme, Tutum ve Davranış Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Döviz Kuru ve Faiz Oranı Riski Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Kurum Kültürü ve Kültür Değişimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Proje Finansmanı Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Bütçeleme ve Raporlama Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Kredi Verenler İçin Sektör Analizi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yaratıcılığı ve Yenilikçiliği Ateşlemek Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Vadeli Piyasalarda Hedging ve Yatırım İşlemleri Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 3 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Toplantı Adabı ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Kurum İçi Denetçi Yetiştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Şirket Nakit Akış Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Profesyonel Tutum ve Davranış Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Büyüme ve Yeni Yatırım Planlaması Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Motivasyon Eğitimi (Kendini ve Başkalarını Motive Etmek)

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Duyguların Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yöneticiler İçin Temel İstatistik Bilgileri Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Sonuç Odaklı Çalışma Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Analitik Düşünme ve Analiz Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Bireysel Kalite ve İmaj Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Aile Şirketlerinde Ortaklar Arası İlişkilerin Düzenlenmesi, Profesyonelleşme ve Değişim Yönetimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Döviz, Para ve Sermaye Piyasalarında Teknik Analiz Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Hedef Belirleme ve Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Aile Şirketlerinde Anayasa Hazırlama İlkeleri Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Çalışan Bağlılığının Artırılması Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Vergi Hukuku Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Anahatlarıyla İş Hukuku Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Değişim-Uyumlu, Yenilikçi, Müşteri Odaklı ve Performans Bazlı Kurum Kültürü Yaratma

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Uluslar arası Muhasebe ve Raporlama Standartları

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yüksek Egolu Kişilerle İlişkileri Yönetmek Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Problem Teşhis ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yöneticiler İçin İletişim ve Geri-Bildirim Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Yöneticiler İçin Profesyonel İşe Alım Mülakatı Teknikleri Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Bireysel Verimlilik ve Performans Artırma Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Şirket Birleşmelerinde/ Satın Almalarında İnsan-Ekip-Örgüt Yönetimi Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Hızlı ve Doğru Karar Verme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı Yaratmak Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 1 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Üst Düzey Yöneticiler İçin Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

Firma Değeri Belirleme Eğitimi

Her ay. (En az 5 kişinin katılması durumunda açılır) | 2 gün | ... TL+KDV / Bir kişi

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel