Değişim ve Geçiş Dönemlerinde

 

- BELİRSİZLİK YÖNETİMİ-

Değişim Temsilcileri İçin Bir 21. YY Yetkinliği Geliştirme Çalışması

31 Ekim 2019 | Hilton Kozyatağı, İstanbul

TANITIM:

Yıkılmaz gibi görünen kurumların, kuruluşların ve kariyerlerin bile kolaylıkla yok olabildiği bir dünyada yönetici olsun olmasın tüm çalışanlar, önemli değişimlerden kaynaklanan psikolojik şoklara, kafa karışıklığına ve rahatsızlıklara rağmen enerjilerini işe, verimliliğe, performansa ve iş sonuçlarına odaklamak durumundadırlar. Ancak bunu yapabilmek alışılagelmişin dışında bazı bilgilere, becerilere ve tutumlara sahip olmayı gerektiriyor. Belirsizlik Yönetimi çalışması, insanlara, deneyimledikleri belirsizliğin nelerden kaynaklandığını anlamalarına; belirsizliklerin kendileri/ performansları üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olduğunu, bu etkilerle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerine ve giderek daha fazla karşılaşacakları statükoyu sarsan değişim-geçiş-belirsizlik süreçlerinde ortaya çıkan negatif düşünce ve duyguları yönetip işlerini yüksek etkinlik ve verimlilik düzeyinde sürdürmelerine yardımcı olacak bilgi, tavsiye ve teknikleri kazandırma amacını gütmektedir.

 

Bu çalışma, özellikle, değişimin kaçınılmaz olduğu, ancak nelerin, ne zaman değişeceğine dair spesifik verilerin net olarak elde bulunmadığı durumlar için uygundur: şirketin birleşme veya satın almaya aday olması; üst yönetim/sahiplik değişimleri; önemli teknoloji, sistem vb değişiklikleri; dış dünyada önemli ekonomik, politik, sosyal değişimler; şirketin relokasyonu, rekabette artış vb. Bu tür durumlardaki belirsizlik, dikkatle ve ivedilikle ele alınmazsa, performansı, müşteriye sunulan hizmetin kalitesini, örgütsel direnci ve özellikle “en iyilerin” ayrılmasını kaçınılmaz olarak (olumsuz) etkileyecektir.

 

YAPI:

Modül 1:      Size “Dağıtılan El”

 • Mevcut Gerçeklik

 • Sizin Gerçekliğiniz

 • Belirsizlik: Kavramsal Netleşme

 • Sizin Belirsizliklerinizi Tanımlamak

 • Belirsizliğin İnsan, Ekip, Örgüt ve İş Sonuçları Üzerinde Fark Edilen ve Edilmeyen Etkileri

 • Finansal Etki

 

Modül 2:      Yeni Gerçekleri Kabullenmek

 • Yeni Gerçeklerle Yüzleşmek

 • Sezgisel, Geleneksel ve Alışılmış Yaklaşımların Tehlikeleri

 • Safsata ve Mit Eliminasyonu

 • İnanç-Bakış Açısı-Algı-Tutum-Davranış-Kültür Zinciri

 • Kötümser/ Negatif Olmak İçin Nedenleriniz?

 • Değişim ve Belirsizlik Döngülerini Anlamak

 • Belirsizlik Yönetimi İlkeleri

 • Sahada Başarılı Olmuş ve Bilim Tarafından da Desteklenen En İyi Uygulama Örnekleri

 

Modül 3:      Çoklu Geleceklere Yönelmek

 

 • Alternatif Gelecek Senaryoları

 • Sizin Geleceğiniz Neye Benzeyecek?

 • Böyle Bir Geleceğe Hazırlık

 • Olası Engellerin ve Tuzakların Tespiti

 • Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?

 

Modül 4:      Kişisel Özel Güçlere Odaklanmak

 

 • Kişisel Özel Güç Kavramı ve Önemi

 • Mistik Değil Realistik

 • Kişisel Özel Güçlerinizi Belirleme Çalışması

 • Kişisel Özel Güçlerinizi Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler

 • Kişisel Özel Güçlerinizi Belirsizliği Yönetmek İçin Hayata Geçirmek

 • Yeni Yol ve Atılacak Akıllı Adımlar

TEMEL HEDEFLER:

Bu çalışmadan sonra katılımcılar:

 • Belirsizlik ortamında kontrolün daha fazla ellerinde bulunduğunu hissedecekler

 • İçinde bulundukları durumu daha pozitif bir bakışla tanımlayabilecekler

 • “Yararlı ve Yararsız Endişe” ayrımını yapabilecek, kendilerini ona göre yönetecekler

 • Belirsizliğin gel-gitlerinde ve puslu havasında yönlerini bulmak için atılması gereken “sıra dışı”, alışılmadık adımların neler olduğunu görecekler

 • İnsanların verimliliğini ve mutluluğunu sabote eden tipik ve ne yazık ki verilmesi kolay tepkilerin neler olduğunun ayırdına vararak, kendi “Özel Güçleri” üzerine odaklanacaklar

 • Nelerin olacağını “Bilememe” süreçlerinde “Verimli Bekleme” tekniğini öğrenecekler

 • Bir zamanlar gerçekleşeceğini sandıkları gelecek hayaliyle yollarını ayırıp, önlerinde kendi katkı ve çabalarıyla açılması olası “gerçek gelecek senaryolarından” birisi için etkin olarak plan yapabileceklerdir.

 

PROGRAM LİDERİ: MUSTAFA EKREM EKE

 

Mustafa Ekrem Eke, 31 yıllık çalışma hayatının son 25 yılında 600’e yakın kuruluşun ve 150,000’e yakın profesyonelin kökten değişen dünyada değer yaratma yolculuklarını kolaylaştıran eğitim-danışmanlık-koçluk hizmet süreçlerinde aktif roller almış bir Değişim, Yetkinlik, Verimlilik ve Performans Geliştirme profesyonelidir. Eke, Şirket Birleşmelerini-Satın Almalarını Başarılı Kılmak, Değişimin İnsan ve Örgüt Boyutlarının Yönetimi, Kurum/ Ekip Kültürü Değişimi, Kültür Entegrasyonu, Direnç Yönetimi, 21.Yüzyıl Liderliği gibi alanlarda uluslararası eğitmenlik-danışmanlık sertifikalarına sahip olup son 13 yılda ulusal ve uluslararası kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanlarda uzmanlaşmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Yönetimi lisansüstü ve Anglo-Amerikan Kültürü lisans programlarını bitirmiş olan Eke hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.linkedin.com/in/mustafa-ekrem-eke-7b950815/; yazıları için https://www.strata.com.tr/dikine-yazilar ve videoları için https://www.youtube.com/channel/UCVPBRk1VyA9PNb_G07c1_wA/videos linklerini kullanabilirsiniz.

DİĞER HUSUSLAR:

 

 • Workshop, 09:30-17:30 saatleri arasında Hilton Kozyatağı – İstanbul’da gerçekleştirilecek olup, toplam katılım 12 kişiyle sınırlıdır.

 • Workshop'a katılım bedeli bir kişi için 1,500.-TL+KDV’dir. Bu rakama; katılımcılara sağlanacak materyaller, çeşitli ölçme ve değerlendirme uygulamaları, içecek-yiyecek ikramları ve öğle yemekleri  dâhildir.

 • Katılım bedellerinin ön kayıt yaptırıldığı gün banka hesabımıza ödenmesi gerekmektedir. Banka hesap bilgilerimiz ön kayıt anında verilecektir.

 • Şirketimiz, burada hakkında bilgi verilen workshop'un tarihini veya yerini kendi inisiyatifi doğrultusunda değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Daha detaylı bilgi ve kayıt için 0216 709 38 89 numaralı telefonu arayabilir veya performans@strata.com.tr  adresine e-mail gönderebilirsiniz.