Strata | Beşi Bir Yerde

Yok Artık! Var Artık!

strataperformans ’dan Eğitim Hizmetleri alanlara

aldıkları eğitimlerin konularıyla ilgili

Ölçme-Değerlendirme, Danışmanlık, Koçluk ve Yayın Destekleri ücretsiz!

 

 

 

 

 

 

 

Olağanüstü değişimlerin ve meydan okumaların kuruluşları ve bireyleri beklediği 2019’da bireysel ve kurumsal değişim, verimlilik, gelişim ve performans gereksinimlerinin karşılanması için kaynak ayrılmasını kolaylaştırmak ve ayrılacak kaynakların en yüksek getiriyle kullanılmasına yardımcı olmak için geliştirdiğimiz Beşi Bir Yerde Hizmet önerimiz hakkındaki detayları aşağıda değerlendirmenize sunuyoruz.

 

Anılan eğitim (training) hizmetleri strataperformans’ın uzmanlık alanlarına giren konularda workshop, seminer, kurs gibi formatlarda yapılabilen öğretici-geliştirici çalışmaları kapsar.

 

Belirli bir kuruluş tarafından strataperformans’tan satın alınan ve o kuruluşun çalışanı azami 16 kişiden oluşacak gruplarla gerçekleştirilen “eğitimlerle” ilgili ölçme-değerlendirme çalışmalarının (eğitime katılan bireylere eğitim öncesinde veya esnasında uygulanan çeşitli testler, anketler, soru setleri vb); bu çalışmaların sonuçlarına ve genel olarak eğitim sürecinde eğitimci-danışman tarafından elde edilen verilere dayalı olarak hazırlanacak raporun ve bu rapor çerçevesinde ilgili yöneticiye veya yöneticilerden oluşan bir ekibe sağlanacak bilgi, uyarı, tavsiye vb müşavere unsurlarını içeren danışmanlık hizmetinin ve eğitimden yararlanan bireylerden oluşan gruba eğitim konusuyla ilgili olarak sağlanacak, azami ½ gün süreli grup koçluğu hizmetinin bedelleri eğitimler için ödenen hizmet bedellerine dahil olup ayrıca ücretlendirilmeyecektir. Yine eğitimlere tam katılım gösteren bireylere eğitim konusuyla ilgili yardımcı okuma/çalışma materyali ücretsiz olarak sağlanacaktır.

 

Ölçme-değerlendirme, danışmanlık ve grup koçluğu hizmetlerinin toplam süresi belirli bir gruba verilecek ilgili eğitimin toplam süresini aşmayacaktır. Bununla birlikte, eğitimlere tam katılım gösteren bireylerden katıldıkları eğitim çerçevesinde kendileriyle ilgili bazı konularda ilave bilgi/tavsiye desteğine ihtiyaç duyabilenler eğitim sonrasındaki bir yıllık süre içinde eğitimci-danışmanlarına e-posta veya telefonla ulaşıp kendileriyle ücretsiz olarak bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir.

 

Beşi Bir Yerde uygulaması 29 Mart 2019’a kadar gerçekleştirilen eğitimler ile senenin diğer aylarında gerçekleştirilmek üzere teyit edilip tarihleri konusunda mutabakat sağlanan ve eğitim hizmet bedelinin 1/3’ü avans olarak, 29 Mart 2019’a kadar ödenecek eğitim çalışmaları için geçerlidir.

 

İstanbul il sınırları dışında sağlanacak hizmetlerde uzmanlarımızın ulaşım ve konaklama giderleri hizmeti alan kuruluşa ait olacaktır.

İletişim için:

Yayın

5

Koçluk

4

Danışmanlık

3

Ölçme-Değerlendirme

Eğitim

2

1

besibiryerde@strata.com.tr| +90 216 468 88 80