ilkvetek.jpg

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİ VE SATIN ALMALARINI

BAŞARI ÖYKÜLERİNE DÖNÜŞTÜRMEK

 

- SOL ŞERİTTE BÜYÜME LİDERLİĞİ -

Executive Workshop

26 - 27 Ağustos 2019 | Hilton Kozyatağı, İstanbul

M & A GERÇEKLERİ:

 

Özellikle son 25 yıldır tüm dünyada şirketlerin maliyet düşürme, verimlilik artırma, ürün/hizmet portföylerini genişletme, yeni pazarlara girme/ pazar paylarını artırma, yeni müşteri yaratma, yeni know-how/ teknoloji elde etme, yatay ya da dikey büyüme ve stratejik rekabet avantajı kazanma gibi birçok nedenle giderek daha fazla tercih ettikleri hızlı inorganik büyüme türü olan birleşmelerin ve satın almaların (M & A) toplam değeri -2018 itibariyle- 4 trilyon ABD Doları’na ulaşmıştır. Bu etkileyici rakamlara karşılık birçok araştırma ve rapor şirket birleşmelerinin ve satın almalarının % 80’inin başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Birleşme veya satın alma işlemleri bittikten sonra yeni yaşamlarına birleşme veya satın alma öncesi süreçteki finansal, teknik, hukuki vb meseleleri halletmenin rahatlığıyla (!) ve geleceğe 1001 ümitle başlayan yapılar 1. günden itibaren radikal değişimin bireysel ve örgütsel dinamiklerinin tüm güçleriyle işlemeye başladığı bir kaotik ortamda tek başlarına kalmakta, o güne kadar işin finansal, teknik, hukuki vb boyutlarında danışmanlık veren kuruluşlar doğumdan sonra sahadan çekilmekte ve birleşen-satın alınan 10 şirketten 8’i bir süre sonra ya kendilerinden beklenen sonuçları elde edememeye ya da doğrudan başarısızlık (outright failure) istatistiklerindeki hüzünlü yerlerini almaya başlamaktadır.

 

Bu duruma düşen birleşmelerin veya satın almaların başarısızlık nedenleri arasında kuşkusuz yanlış hesaplar, teknik hatalar, hukuki ihmaller vb vardır ancak asıl sorunun genellikle soft faktörler denilen ancak sonuçları epey hard olan insan ve örgüt faktörlerinden kaynaklanan sorunlar olduğu; birleşme-satın alma öncesi başlayan ve Yeni Biz mesaiye başladıktan sonra da artarak devam eden psikolojik şok dalgalarının, bu dalgalara eşlik eden negatif duygu durumlarının, değişime direncin ve diğer dinamiklerinin olumsuz etkilerinde yattığı ya fark edilmemekte, ya göz ardı edilmekte ya da fark edilseler bile doğru yönetilmedikleri bilinmektedir.

 

WORKSHOP YAPISI:
 

Modül-1: Birleşmelerin / Satın Almaların Getirdiği Fırsatlar ve Tehlikeler
 

Modül-2: Birleşme / Satın Alma Süreçlerinin Öngörülebilir Dinamikleri
 

Modül-3: Birleşme / Satın Alma Süreçlerinde Yüksek Hızlı Değişim İletişimi
 

Modül-4: Birleşme / Satın Alma Süreçlerinde Verimlilik-Performans Artırma

Modül-5: Direnç Yönetimi ve Anahtar Yeteneklerin Bünyede Tutulması
 

Modül-6: Entegrasyon ve Kültür Değişimi Yönetimi
 

Modül-7: Birleşmenizi / Satın Almanızı Başarılı Kılacak Akıllı Hamleler

Modül-8: Alternatif Gelecek Senaryoları

  

WORKSHOP AMACI:

 

Bu sıra dışı çalışma öncelikle, yönettikleri şirketler başka şirketlerle birleşme ya da satın alma yaşayacak olan katılımcıların, yaklaşmakta olan şeyin ne olduğunu; hangi koşullarda neler getirip götürebileceğini anlamalarına ve başarılı bir entegrasyon, yüksek performans ve parlak iş sonuçlarının devamı için gereken geleneksel olana aykırı yönetim yaklaşımlarını öğrenmelerini; yönetim kademelerinin tüm basamaklarında radikal değişim liderliği etkinliğini iyileştirecek ve ortaya “Yeni Bir Biz” çıkaracak olan "Yeni Dönemin" başarı şansını artıracak, sahada başarıyla uygulanmış ve bilimce desteklenen bilgileri, araçları, teknikleri ve uzman tavsiyelerini edinmelerini amaçlamaktadır.

 

WORKSHOP HEDEFLERİ:

 

Bu özgün çalışma, liderlere/yöneticilere aşağıdaki konularda sağlanacak benzersiz bilgiler, teknikler ve tavsiyelerle sıra dışı büyümeleri (M&A) başarılı kılmak için gerekli sıra dışı becerileri geliştirmelerini hedefliyor:

 

 • Birleşme/Satın Alma ve Entegrasyon süreçlerinde çok sık karşılaşılan tutum, davranış ve yönetim hatalarından kaçınmak için gereken, sezgisel olana aykırı hareket tarzları

 • Yeni durumun öngörülebilir bireysel ve örgütsel dinamiklerinin yönetimi

 • Direncin teşhisi ve tedavisi

 • Duygusal iniş çıkışların yönetimi

 • Örgüt çapında doğru yapılandırılmış iletişim (herkese tek beden iletişim olmaz!)

 • İki belanın, dedikodunun (ya da) sessizliğin önlenmesi

 • Geçiş Süreçlerinde Verimlilik ve Performans Yönetimi

 • Anahtar yeteneklerin ayrılmasının önlenmesi

 • Doğru yeni kültürü (hızla) yerleştirmek

 • Radikal Değişime Liderlik yetkinlikleri

 

TEMEL KAZANIMLAR:

 

 • Birleşmelerin/Satın Almaların altında yatan nedenleri, ilgili süreçlerde çıkması öngörülebilir sorunları ve işe yarayan çözümleri geniş ve gerçekçi perspektiften değerlendirmek

 • Birleşmelerin/Satın Almaların sunduğu fırsatlardan yararlanmak için gereken sezgisel-geleneksel olana aykırı yaklaşımların neler olduğunu kavramak

 • Birleşmelerden/Satın Almalardan beklenen olumlu sonuçlara ulaşmak için gereken başarılı entegrasyon sürecini doğru kurgulamak ve hızlandırmak

 • Başarı şansını artırmak için liderleri/yöneticileri kritik baskı noktaları üzerine odaklamak ve ellerinden gelenin en iyisinden çok gereğini yapmalarını sağlamak

 • Farklı ekipleri aynı hizaya getirmek için gerekli farklı iletişim tarzlarını öğrenmek

 • Verimliliği ve karlılığı yükseltmek için gerekli yaklaşımları ve teknikleri tanımak

 • Aktif ve Pasif Direnci Teşhis Etmek ve Önlemek

 • Kurumun gelecekteki başarısı için anahtar yetenekleri bünyede tutmak

 • Yüksek Hızlı Değişim Yönetimi Yetkinliklerini tanımak, bu yetkinliklerle ilgili düzeyleri + profilleri belirlemek ve nasıl geliştirileceklerini anlamak

 

ÇALIŞMA KONULARINDAN SEÇMELER:

 

 • Birleşmelerle/Satın Almalarla İlgili Katı Gerçekler

 • Birleşmeler/Satın Almalar finansal, operasyonel ve özellikle insani açılardan niçin çok zordur?

 • Sizin Şirket Birleşmeniz/ Satın Almanız neye benzeyecek?

 • Birleşmelerde/ Satın Almalarda İnsan/Örgüt boyutuyla ilgili zorluklar nasıl aşılabilir?

 • Geçiş Süreçlerinde Moral, Motivasyon, Verimlilik, İletişim, Enerji, Örgüt İçi Güven, Zaman, Para kayıplarını önlemek

 • Gereksiz/ Aşırı Stresi Azaltmak ve Direnci Yönetmek için Rehber İlkeler

 • Birleşme/ Satın Alma Süreçlerini Başarılı Kılmada Kullanılan Özel Teknikler

 • Gerekli Misyon-Kritik Yetkinlikleri Geliştirmek ve Konfor Alanlarını Genişletmek

 • Birleşme Sonrası Sürüklenmenin önlenmesi

 • Atılacak Akıllı Adımlar ve Eyleme Geçiş

 

KATILIMCILARA SAĞLANAN MATERYAL

 

 • “Şirket Birleşmelerini ve Satın Almalarını Başarı Öykülerine Dönüştürmek” Kitapçığı

 • Birleşmelerde-Satın Almalarda İnsan / Örgüt Boyutu Yönetimi Araç Kiti

 • Kişisel Ölçme-Değerlendirmeler ve Raporlar

 • Katılım ve Başarım Sertifikası

 

PROGRAM LİDERİ: MUSTAFA EKREM EKE

 

Mustafa Ekrem Eke, 31 yıllık çalışma hayatının son 25 yılında 600’e yakın kuruluşun ve 150,000’e yakın profesyonelin kökten değişen dünyada değer yaratma yolculuklarını kolaylaştıran eğitim-danışmanlık-koçluk hizmet süreçlerinde aktif roller almış bir Değişim, Yetkinlik, Verimlilik ve Performans Geliştirme profesyonelidir. Eke, Şirket Birleşmelerini-Satın Almalarını Başarılı Kılmak, Değişimin İnsan ve Örgüt Boyutlarının Yönetimi, Kurum/ Ekip Kültürü Değişimi, Kültür Entegrasyonu, Direnç Yönetimi, 21.Yüzyıl Liderliği gibi alanlarda uluslararası eğitmenlik-danışmanlık sertifikalarına sahip olup son 13 yılda ulusal ve uluslararası kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanlarda uzmanlaşmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Yönetimi lisansüstü ve Anglo-Amerikan Kültürü lisans programlarını bitirmiş olan Eke hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.linkedin.com/in/mustafa-ekrem-eke-7b950815/; yazıları için https://www.strata.com.tr/dikine-yazilar ve videoları için https://www.youtube.com/channel/UCVPBRk1VyA9PNb_G07c1_wA/videos linklerini kullanabilirsiniz.

DİĞER HUSUSLAR:

 

 • Workshop, 26-27 Ağustos günlerinde 09:30-17:30 saatleri arasında Hilton Kozyatağı – İstanbul’da gerçekleştirilecek olup, toplam katılım 12 kişiyle sınırlıdır.

 • İki günlük workshop'a katılım bedeli bir kişi için 3,500.-TL+KDV’dir. Bu rakama; katılımcılara sağlanacak materyaller, çeşitli ölçme ve değerlendirme uygulamaları, içecek-yiyecek ikramları ve öğle yemekleri  dâhildir.

 • Katılım bedellerinin ön kayıt yaptırıldığı gün banka hesabımıza ödenmesi gerekmektedir. Banka hesap bilgilerimiz ön kayıt anında verilecektir.

 • Şirketimiz, burada hakkında bilgi verilen workshop'un tarihini veya yerini kendi inisiyatifi doğrultusunda değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Daha detaylı bilgi ve kayıt için 0 532 261 4615 numaralı telefonu arayabilir veya performans@strata.com.tr  adresine e-mail gönderebilirsiniz.

logo2018tr.png