Lider-Yöneticiler için Eğitimcilik Yetkinliklerini Geliştirme

 Süre: 2 gün (net 13 saat)

Kısa Ön Bilgi ve Amaç:

Eğitim 21.YY’da yöneticilerin en önemli yetkinliklerinden birisidir. Liderlere gelince, her lider doğası ve işlevleri gereği birer eğitimcidir. Değilse, liderlik etkililiği ve etkinliği sorgulanır hale gelir.


Bu eğitim programı her düzeyden lider-yöneticiler için hazırlanmış olup, amacı, katılımcıların deneyimlerini, bilgilerini, fikirlerini ve mesajlarını eğitime dönüştürmek; başkalarını eğitme yetkinliklerini geliştirmek; kendi eğitimcilik motivasyonlarını artırmak;  eğitim süreçlerinde liderlik becerilerini sergilemekte kullanacakları ve astlarının/ takipçilerinin toplam performansını artırmaya katkıda bulunacak evrensel kabul görmüş bilgileri, teknikleri, tavsiyeleri ve fikirleri kendilerine kazandırmaktır.

 

Program Yapısı ve Metodoloji:

Uygulamada en bilinen adıyla Eğitici Eğitimi (Train the Trainer, Training of Trainers vb) çalışmalarının bir türevi olan bu beceri geliştirme çalışması, daha uzun versiyonlarına göre süre bakımından olabilecek en kısa ancak en etkili şekliyle tasarlanmış ve gerçekleştirilmektedir.

 

Eğitimde program liderinin 25 yıllık profesyonel eğiticilik deneyiminden süzülen bilgilerinin ve becerilerinin yanı sıra lokal ve global eğitim dünyasının en iyi uygulama örneklerinden ve uluslararası know-how’ımızdan yararlanılmaktadır.

 

Eğitim oldukça dinamik ve interaktif geçecek şekilde yapılandırılmış olup, eğitimcinin bazı formel aktarımlarının yanı sıra, soru-cevap oturumlarına, çeşitli tartışmalara, mini-testlere, bazı aktivitelere, katılımcıların yapacağı eğitsel sunumlara ve sunum değerlendirmelerine yer verilmektedir. Katılımcıların eğitim sürecine aktif katılım payı min. % 50’dir.

 

Program Liderliği:

Eğitim, Strata Performans şirketi yönetici ortağı, kıdemli danışman-eğitmen Mustafa E. Eke tarafından yönetilmektedir. Eke, 31 yıllık çalışma yaşamının son 25 yılını danışmanlık-eğitim-koçluk alanında geçirmiş; hali hazırda ortağı olduğu şirketin yurt içinde ve yurt dışında 550 kuruluştan 111,000’i aşkın profesyonelin hayatlarını kolaylaştırmaya ve kökten değişen dünyada sürdürülebilir performans odağında yetkinliklerini geliştirmeye yönelik hizmet süreçlerinde doğrudan veya dolaylı roller ve görevler almıştır. Eke’den yetkinlik ve performans geliştirme alanlarında bizzat danışmanlık-eğitim-koçluk-mentorluk hizmetleri alan kuruluş sayısı 150’yi, profesyonel sayısı 15,000’i aşmıştır.

 

Eğitim İçeriği: 

 • Giriş, Tanışma ve Program Kuralları

 • Neden Buradayız? Görünen Nedenler…Derin Nedenler…

 • Durum Tespiti: Dünya, Türkiye, Ekonomi…

 • Dünyanın Kurumlardan/ Kuruluşlardan, Onların da Örgütlerinden Bekledikleri

 • “Yetkinlikler Evreni” ve Misyon-Kritik Bir Lider-Yöneticilik Yetkinliği Olarak Eğitim

 • “Eğitim” Globalde Ne Durumda? Bazı Rakamlar…

 • Her Lider Bir Eğitimcidir! (tersi daha az geçerli) (Çarpıcı örnekler)

 • Eğitimle İlgili Kavramlarda Netleşmek…(Education? Training? Seminar? Workshop etc)

 • Eğitime Vakum Yaklaşımı, Sistem Yaklaşımı ve Eğitimle Başarılabileceklere Bakış

 • Eğitim Yetkinliğini Oluşturan Bileşenler ve Bir Değerlendirme

 • Eğitim İçin Bir Performans Denklemi ve Yüksek Performanslı Eğitmenlerin Özellikleri

 • Kurum İçi Eğitimcileri Bekleyen Meydan Okumalar

 • Eğitim Süreci (Hazırlıktan Delivery’e ve Eğitim Sonrası Takibe)

 • Katılımcıların Eğitim Sunumları-1 (video kayıt)

 • Eğitim Sunumları Üzerinde Değerlendirmeler ve Tespitler

 • Eğitim İçin PowerPoint Şart Mı?

 • İdeal Bir Eğitim İçin Gerekli Alet Çantası

 • Doğru Amaç (Yön), Strateji (Yol), Yöntem, Yapı, Kapsam, Hedef, Zorluk Düzeyi… Belirleme

 • Eğitim Tasarımı ve Doğru Eğitim Formatının Seçimi

 • Önemli Bir İlke: Yaşamda Asimetri ve 80/20

 • Eğitimde Zaman-Süre Kullanımı ve Fiziksel Ortam Uygunluğu Denetimi

 • Hedef Kitle Analizi, Eğitim-Grup Harmonizasyonu, Homojen ve Heterojen Gruplar

 • Zor Kişilerle Başa Çıkma: Sıkılanlar, Utangaçlar, İntikamcılar, Kendini Göstermek İsteyenler, Çok Konuşanlar vd.

 • Kendini ve Başkalarını Motive Etmek. Neden? Ne Kadar? Zaman, Nasıl?

 • İçerik ve Görsellik Yönetimi (Görsel Araçlar dahil)

 • Akış Meselesi…İlgi/ Enerji Ne Zaman, Niye Düşer…Ne Yapmak Lazım…Topping & Tailing

 • Sözlü ve Sözsüz İletişim Yetkinliklerini Maksimum Etkinlik ve Etkililik İçin Doğru Kullanma

 • Dengeler: Teori-Pratik; Katılımcı-Eğitmen; Mizah-Ciddiyet, Söz-Rakam vb

 • Eğitim Malzemeleri…”Olmazsa Olmazlar”, Fark Yaratan Varyasyonlar

 • Teknoloji Kullanımı

 • Eğitimlerde Potansiyel Riskler ve Risk Yönetimi

 • Katılımcıların Eğitim Sunumları-2 (video kayıt)

 • Ölçme-Değerlendirme Meselesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Mali Boyutları

 • Eğitimin Alternatifi Var Mı?

 • Eğitimcilik Yaşantısında Tüm Yanlar İçin Hayatı Kolaylaştırmak ve Sürekli Değer Yaratmak İçin Atılacak Akıllı Adımlar

 • Katılımcıların Özel Soruları, Olası Sorunlar, Yanıtlar ve Çözüm Arayışları

 

*

Bu bir kuruma/gruba özel eğitim programı tanıtımıdır.

Bu eğitim programından “size özel” kapsamda yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz:

performans@strata.com.tr | +90 216 709 38 89