Zor Zamanlarda Küçük İşletmelerin Finansal Yönetimi

6 saat süreli Online Eğitim

Bu eğitimin amacı küçük işletmelerin olağanüstü olumsuz dönemlerden ve süreçlerden en az zararla ve daha güçlü çıkabilmeleri için gereken doğru finansal davranış biçimlerinin belirlenmesidir.

Bu eğitime küçük ölçekli işletmelerin ortaklarının, yöneticilerinin, müşterilerinin veya tedarikçilerinin çoğunluğu bu grup işletmelerden oluşan şirket yetkililerinin ve banka kredi analizcilerinin katılması tavsiye olunur.

Şurası bir gerçek ki biz Türkiye Halkı, hala hatırlanan ve etkisini derinden hissettiğimiz olağanüstü zor dönemleri ve felaket-benzeri olayları son 50 sene içinde birçok kere yaşadık; kendimizin, ortaklarımızın, bazı çalışanlarımızın ve yakınlarının hayatı sonsuza dek değişti. Ne var ki bunların çoğunun “iç dinamiklerle” olduğunu düşünerek yanıldık. Bir kısmı gerçekten de Türkiye krizleriydi ama çoğu dış faktörlerin bizim beceriksizliğimiz sonucunda bize yüklediği ilave sıkıntılar oldu. Aslında bir üçüncüsü işletme sahibinin basiretsizliğinin felakete dönüştüğü hallerdi ki bunlar çoğunlukla “kötü kader” olarak isimlendirildi. Psikolojik ve manevi yokluk hislerinin ana kaynağı çoğunlukla maddi yoksunluklardır, gelecek korkusudur; “mevcut hayat standardımızı ve konforumuzu gelecekte de yaşayabilecek miyiz?” sorusunun cevabı ise her şeyden önce gelecekteki harcama gücümüze bağlıdır. Gelecekte işletmemizin hayatta olması ve nakit yaratma gücünü ise büyük ölçüde bugün vermemiz gereken kararlar, almamız gereken önlemler ve yapmamız gerekenler belirleyecektir.

Eğitimde İşlenecek Konular:

 •  Mevcut Durum: İçinde Olduğumuz Döneme Ekonomik ve Sosyal Açılardan Bakış

 •  Felaketler ve Öngörülebilirlik Meselesi

 •  Paranoyayı Önlemek: İşletmelerde Alınabilecek Bazı Standart Tedbirler

 •  Ekonomik Kavramlar, Devletler Bu Günlerde Ne Yapmak İstiyorlar, Türkiye Ne Yapmayı Planlıyor?

 •  Hangi Sektörler Bundan Böyle Paradigma Değiştirdi? Bu Durumun Şirketimize Etkileri

 •  Mali Tablolar Zor Günlere Ne Kadar Hazır Olduğumuzu Söyler Mi? Nasıl?

 •  Finansal Raporları Değiştirerek Doğru Cevaplar Bulunabilir Mi?

 •  Felaket Günlerinden Sağ Çıkabilmek İçin Tahsilat ve Ödeme Taktikleri

 •  Gerçek Devir Oranları, Hesaplama ve Yararları

 •  Olağanüstü Zor Zamanlarda Yabancı Kaynaklara Ulaşım Olanakları

 •  Yapılandırma ve Yeni Kredi Süreçleri İçin Yeni Hesaplara Gerek Var Mı?

 •  Kredili Satışlar Ne Zaman İntihardır? Her Satış, Satış Mıdır?

 •  Finansal Olmayan Sayılarla Durumumuzu Farklı Nasıl Analiz Edebiliriz?

 •  Ortaklıkların Düşmanlığa Dönüşebildiği Dönemlerin Özellikleri ve Dinamikler

 •  KOBİ’ler ve Olağan Üstü Zor Zamanlarda İlla Ki Açılan Pandora’nın Kutusu

 •  Olağanüstü Zor Zamanlarda İşveren – İşgören İlişkilerinin Yönetimi

 •  Güneşli Günlere Nasıl Hazırlanmalı?

 •  Sorular, Yanıtlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

performans@strata.com.tr | +90 216 709 38 89