Zor Zamanlarda Mikro İşletmelerin Finansal Yönetimi

6 saat süreli Online Eğitim

Bu eğitimin amacı mikro işletmelerim olağanüstü olumsuz dönemlerden ve süreçlerden en az zararla ve daha güçlü çıkabilmeleri için gereken doğru finansal davranış biçimlerinin belirlenmesidir.

Bu eğitime mikro ölçekli işletmelerin sahiplerinin, karar vericilerinin, müşterilerinin ve tedarikçilerinin çoğunluğu bu grup işletmelerden oluşan şirket yetkililerinin katılması tavsiye olunur.

Şurası bir gerçek ki biz Türkiye Halkı, hala hatırlanan ve etkisini derinden hissettiğimiz olağanüstü zor dönemleri ve felaket-benzeri olayları son 50 sene içinde birçok kere yaşadık; kendimizin, ortaklarımızın, bazı çalışanlarımızın ve yakınlarının hayatı sonsuza dek değişti. Ne var ki bunların çoğunun “iç dinamiklerle” olduğunu düşünerek yanıldık. Bir kısmı gerçekten de Türkiye krizleriydi ama çoğu dış faktörlerin bizim beceriksizliğimiz sonucunda bize yüklediği ilave sıkıntılar oldu. Aslında bir üçüncüsü işletme sahibinin basiretsizliğinin felakete dönüştüğü hallerdi ki bunlar çoğunlukla “kötü kader” olarak isimlendirildi. Psikolojik ve manevi yokluk hislerinin ana kaynağı çoğunlukla maddi yoksunluklardır, gelecek korkusudur; “mevcut hayat standardımızı ve konforumuzu gelecekte de yaşayabilecek miyiz?” sorusunun cevabı ise her şeyden önce gelecekteki harcama gücümüze bağlıdır. Gelecekte işletmemizin hayatta olması ve nakit yaratma gücünü ise büyük ölçüde bugün vermemiz gereken kararlar, almamız gereken önlemler ve yapmamız gerekenler belirleyecektir.

Eğitimde İşlenecek Konular:

 •  Mevcut Durum: İçinde Olduğumuz Döneme Ekonomik ve Sosyal Açılardan Bakış

 •  Felaketler ve Öngörülebilirlik Meselesi

 •  Paranoyayı Önlemek: İşletmelerde Alınabilecek Bazı Standart Tedbirler

 •  Ekonomik Kavramlar, Devletler Bu Günlerde Ne Yapmak İstiyorlar, Türkiye Ne Yapmayı Planlıyor?

 •  Krizlere Hazırlık İçin Mikro İşletmelerin Mali Tablolarını Hazırlama ve İşletme Hesabı Defterini Bilançoya Dönüştürme Teknikleri

 •  Felaketin Muhtemel Etkisi Mali Tablolarda Görülebilir Mi?

 •  Geçici Çareler: Yapılandırma, Yeni Kredi, Devlet Teşvikleri

 •  Aile İçinden İstihdam ile Bazı Vergisel ve Devlet Desteği Sorunları

 •  Zor Zamanlarda Kimlerle İş Yapılmaz, Kimler Samimi Yardımcıdır?

 •  Yaş, Bölge ve Aile Yapısına Göre Alınabilecek Stratejik Kararlar Nelerdir?

 •  Şeytanın Gör Dediği: Aynı İşi Yapmak Zorunda Mıyız, Ekmeğimizi Başka Nereden Çıkarabiliriz?

 •  Patronun Şahsi Harcamalarının ve Servetinin Akıllı Yönetimi

 •  Düzelme Sürecinin Başladığını Nasıl Anlarız ve Buna Hazır Mıyız?

 •  Sorular, Yanıtlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

performans@strata.com.tr | +90 216 709 38 89