Lider-Yöneticiler için Performans Yönetimi 2020

 Süre: 2 gün (net 13 saat)

Kısa Ön Bilgi ve Amaç:

Bu eğitsel çalışmanın amacı Performans Yönetimi yetkinliklerini hızla geliştirmeye yardımcı olacak en güncel, lafı en dolandırmayan, en iyi uygulamalara baz teşkil etmiş bilgileri, uzman tavsiyelerini, teknikleri ve araçları aktarmak ve daha workshop ortamındayken ilgili becerilerini geliştirme yönünde güçlendirmek ve şevklendirmektir.

Hedefler:

Çalışmanın ilk hedefi Performans Yönetimi ekseninde sürdürülebilir iş ve başarılı iş sonuçları noktasında yönetsel-liderlik farkındalığı, bilinci ve bilgisi kazandırmaktır. İkinci hedef: katılımcıların iş başı yaptıkları andan itibaren inanç>bakış açısı>davranış>kültür düzeylerinde uygulanabilir bir Performans Yönetimi kültürüne ve alışkanlığına geçiş yapmalarını kolaylaştırmaktır. Bu noktada kuşkusuz Şirket’in amacı, stratejisi, hedefleri, mevcut sistemleri, politikaları ve prosedürleri kılavuz görevi görecektir. Çalışmanın üçüncü hedefi ise katılımcıların özelde Performans Yönetimi, genelde de kökten değişen dünyada kendilerini ve ekiplerini destekleyecek en “akıllı hamlelerin” neler olacağı yönündeki sorularına Akıl-Vicdan-Ahlak-Yasa ve Onur düzleminde yanıtlar vermektir.

 

Program Liderliği:

Eğitim, Strata Performans şirketi yönetici ortağı, kıdemli danışman-eğitmen Mustafa E. Eke tarafından yönetilmektedir. Eke, 31 yıllık çalışma yaşamının son 25 yılını danışmanlık-eğitim-koçluk alanında geçirmiş; hali hazırda ortağı olduğu şirketin yurt içinde ve yurt dışında 560 kuruluştan 111,000’i aşkın profesyonelin hayatlarını kolaylaştırmaya ve kökten değişen dünyada sürdürülebilir performans odağında yetkinliklerini geliştirmeye yönelik hizmet süreçlerinde doğrudan veya dolaylı roller ve görevler almıştır. Eke’den yetkinlik ve performans geliştirme alanlarında bizzat danışmanlık-eğitim-koçluk-mentorluk hizmetleri alan kuruluş sayısı 150’yi, profesyonel sayısı 15,000’i aşmıştır.

 

Eğitim İçeriği: 

 • Giriş ve Tanışma

 • Programla İlgili Bilgiler

 • Neden Buradayız? Görünen Nedenler ve Derin Nedenler

 • Dünyada ve Türkiye’de “Yeni Durum”: Radikal Değişimler ve Katı Gerçekler

 • Pazaryerine Bakış (grup çalışması, tartışma ve tespitler)

 • Dünyanın Şirketlerden ve Şirketlerin de Çalışanlarından Beklediği Yegâne Şey

 • Ana Perspektife Girenler: Her Alanda Hayatı Kolaylaştırmak, Değer Yaratmak ve Performans

 • Perspektifi Genişletmek: Bir Sistem Olarak Şirket ve Stratejik Düşünme

 • Analitik+Sentetik Düşünmenin Önemi ve Sistem Düşüncesi

 • Performans Hakkında Başka Yerde Söylenmeyenler: Performans Zinciri ve Performans Denklemi

 • Performans Zincirinin Her Halkasını Yönetmek Gereği

 • Performans Denklemi: Değişkenler (Capability & Commitment)

 • Performansın Üç Düzeyi: Organizasyon-Süreç-İş/Çalışan

 • İş/Çalışan Düzeyinde İnsan Performansının Determinantları

 • Her şeyden Önce Bu 5’li Filtreye Dikkat!

 • Performans Yönetimi Gerçekte Nedir? Performans Yönetimiyle Karıştırılan Kavramlar

 • Performans Yönetimini Zorunlu Kılan Nedenler

 • Kritik Bir Yönetsel Liderlik Yetkinliği ve İş Meselesi Olarak Performans Yönetimi

 • Liderlik Demişken: Yönetici-Lider Ayrımı ve Tartışmaya Son Veren Büyük Buluşma

 • Performans Yönetiminde Biz Nasılız? (Bireysel ve Örgütsel Ölçekte Bir Değerlendirme)

 • Bir Sistem/Süreç Olarak Performans Yönetimi Ve Bileşenleri

 • İşleyen Bir Performans Yönetim Sürecinin Adımları

 • Performans Yönetimi Süreci Kontrol Listesi

 • Hazırlık Ve Planlama

 • Genel İş Sistemi İçinde Performans Yönetimi Ve Geliştirme

 • Çalışan Performansını Değerlendirme/ Bize Ne Yapıyoruz? (grup çalışması)

 • Çalışan Performansını Değerlendirme Hangi Durumlarda İşe Yaramıyor?

 • Performans Yönetimi Süreçlerinde Sayısal ve Sayısal Olmayana Kriterler/ Hedefler Belirleme

 • Geri-Bildirim (feedback) + Başarılı ve Başarısız Geri-Bildirim Uygulamaları

 • Performans Geliştirme Planlaması ve Performans Geliştirme Toplantısı

 • Performans Yönetimi Sistemleri ve Yaklaşımlarına Örnekler

 • Performans Yönetimi Başarısının Belirleyicilerinden Birisi Olarak Örgüt/ Ekip Kültürü (Doğru Kültür Nedir? Nasıl Yaşatılır – Rakiplerine Nal Toplatan Kültürlerin Özellikleri)

 • Performans Yönetimi Başarısının Belirleyicilerinden Birisi Olarak Nedenler ve Sonuçlar, Çabalar ve Getiriler, Girdiler ve Çıktılar Arasındaki Asimetri

 • Performans Yönetimi Kara Delikleri/ Kör Noktalar

 • Performans Yönetimi Başarısının Belirleyicilerinden Birisi Olarak 21. YY Yönetsel-Liderlik Alışkanlıkları

 • Sorular, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 • Özet, Değerlendirme ve Kapanış

*

Bu bir kuruma/gruba özel eğitim programı tanıtımıdır.

Bu eğitim programından “size özel” kapsamda yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz:

performans@strata.com.tr | +90 216 468 88 80