ilkvetek.jpg

ZOR ZAMANLARDA BAĞLILIĞI, MORALİ VE PERFORMANSI ATEŞLEMEK İÇİN POZİTİF LİDERLİK

 

Değişim Temsilcileri İçin Bir 21. YY Yetkinliği Geliştirme Çalışması

20 - 21 Kasım 2019 | Hilton Kozyatağı, İstanbul

TANITIM:

 

Yüksek performans baskılarının giderek arttığı günümüz iş yaşamında ekiplerinin işlerine daha bağlı olmasını ve daha iyi iş sonuçları elde etmesini arzu eden liderler sahip oldukları misyon-kritik insan varlıklarının psikolojik sermayelerini çok iyi değerlendirmek durumundadırlar. Zira gerek performansın, gerekse de arzu edilen nihai finansal başarımların temelinde bu varlıklar yatmaktadır. Bu program, performansın temellerini irdeleyerek, liderlik etkinliğini “güçlü yanları geliştirme” sürecini iyi yönetmeye ve böylelikle performansı artırmaya yöneltme konusunda yeni bir model sağlamaktadır.

 

YAPI:

 • İçeriden Ve Dışarıdan Gelen Baskılar Ve Art Arta Yaşanan Değişimleri Vurduğunda Neler Olur? Bazı Önemli Dinamiklerin, Perspektif Değişimin Ve Enerji Düzeyi Meselesinin İrdelenmesi

 • Örgütsel Verimliliğin Taşıyıcı Sütunları

 • Yüksek Performanslı Örgütlerin Nitelikleri

 • Baskı Ve Değişimin Arttığı Dönemlerde Performansı Belirlemek İçin Neyi Ölçmeli?

 • Pozitif Liderlik Modeli

 • Çalışanın Kendini İşine Vermesi, Performans, Verimlilik Ve Enerji Üzerindeki Liderin Etkileri

 • 6 Özel Güç Alanı ve İlgili Çalışmalar

  • Tutumu Yeniden Yapılandırmak

  • Beklentileri Ve Niyetleri Yapılandırmak

  • İlgiyi Yapılandırmak

  • Rehberlik Sorularını Yapılandırmak

  • Mizahi Yaklaşımı Yapılandırmak

  • Doğru Temas Noktalarını Yapılandırmak

 • Doğru Hamleleri Planlamak

 • Atılacak Akıllı Adımlar Ve Eyleme Geçiş

 

TEMEL HEDEFLER:

Bu oldukça pratik, uygulamaya dayalı ve interaktif çalışmada liderler özellikle baskı ve değişim ortamında sergileyecekleri liderlik rolünü geliştirme ve yüksek performansın yaratılıp, sürdürülmesinde kullanılacak olan güçlü hamlelerin neler olduğunu görerek bunları bir an önce hayata geçirmelerine yardımcı olacak bilgi, teknik ve tavsiyeleri edinme imkânını bulacaklardır. Bu çalışmanın hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

 • Belirsizlik ve yüksek hızlı değişim esnasında etkin liderlik

 • Çalışanları işlerine daha bağlı ve daha üretken bir tutum ve davranış düzeyine getirme

 • Ortada cevaplardan çok sorular varken etkin iletişim kurabilme

 • Örgütün enerji düzeyini, beraberlik ruhunu ve moralini artırma

 • Çeşitli zorluklar, hatalar ve başarım sorunları karşısında yılmayan, amaca odaklı ve özgüvenli bir kültürün pekişmesini sağlama

 • Meydana gelen çeşitli değişimlerden pozitif yararlanma ve başarıya ulaşılmasında pay sahipliği bakış açısı geliştirme/yaygınlaştırma

 • Liderin yapması gereken güçlü hamleleri belirleme

 • Workshop’ta edinilen kazanımların eyleme dönüşmesi için gereken başlangıç adımlarını atma

 

PROGRAM LİDERİ: MUSTAFA EKREM EKE

 

Mustafa Ekrem Eke, 31 yıllık çalışma hayatının son 25 yılında 600’e yakın kuruluşun ve 150,000’e yakın profesyonelin kökten değişen dünyada değer yaratma yolculuklarını kolaylaştıran eğitim-danışmanlık-koçluk hizmet süreçlerinde aktif roller almış bir Değişim, Yetkinlik, Verimlilik ve Performans Geliştirme profesyonelidir. Eke, Şirket Birleşmelerini-Satın Almalarını Başarılı Kılmak, Değişimin İnsan ve Örgüt Boyutlarının Yönetimi, Kurum/ Ekip Kültürü Değişimi, Kültür Entegrasyonu, Direnç Yönetimi, 21.Yüzyıl Liderliği gibi alanlarda uluslararası eğitmenlik-danışmanlık sertifikalarına sahip olup son 13 yılda ulusal ve uluslararası kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanlarda uzmanlaşmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Yönetimi lisansüstü ve Anglo-Amerikan Kültürü lisans programlarını bitirmiş olan Eke hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.linkedin.com/in/mustafa-ekrem-eke-7b950815/; yazıları için https://www.strata.com.tr/dikine-yazilar ve videoları için https://www.youtube.com/channel/UCVPBRk1VyA9PNb_G07c1_wA/videos linklerini kullanabilirsiniz.

DİĞER HUSUSLAR:

 

 • Workshop, 09:30-17:30 saatleri arasında Hilton Kozyatağı – İstanbul’da gerçekleştirilecek olup, toplam katılım 12 kişiyle sınırlıdır.

 • İki günlük workshop'a katılım bedeli bir kişi için 2,900.-TL+KDV’dir. Bu rakama; katılımcılara sağlanacak materyaller, çeşitli ölçme ve değerlendirme uygulamaları, içecek-yiyecek ikramları ve öğle yemekleri  dâhildir.

 • Katılım bedellerinin ön kayıt yaptırıldığı gün banka hesabımıza ödenmesi gerekmektedir. Banka hesap bilgilerimiz ön kayıt anında verilecektir.

 • Şirketimiz, burada hakkında bilgi verilen workshop'un tarihini veya yerini kendi inisiyatifi doğrultusunda değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Daha detaylı bilgi ve kayıt için 0216 709 38 89 numaralı telefonu arayabilir veya performans@strata.com.tr  adresine e-mail gönderebilirsiniz.

logo2018tr.png