Strata 5N1K

Kim

 

Biz:

Uzmanlık alanlarında yurt içinde ve dışında 25+ yıl deneyim sahibi profesyonel danışmanlardan, eğitmenlerden ve koçlardan oluşan bir uzman ekibiz.

 

Ekibimizde görev yapan profesyonellerin bir kısmı çeşitli sektörlerde üst düzey yöneticilik, bir kısmı yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim üyeliği, bir kısmı da doğrudan danışmanlık-eğitmenlik yaşantılarından gelmektedir.

 

Hizmet Verdiklerimiz:

Kurulduğumuz 1998 yılından bu yana özel sektörden ve kamu sektöründen 550’yi aşkın kuruluş ve kurum müşterimiz olmuş; buralarda görev yapan 110,000’i aşkın profesyonel, yetkinlik geliştirme ve performans artırma odaklı eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimizden yararlanmıştır.

Ne

 

Ne yapıyoruz:

 

Bireylerin, kuruluşların ve kurumların kökten değişen dünyaya uyum süreçlerini kısaltmaya, arka arkaya gelen değişimler karşısında doğru tepkileri vermelerini kolaylaştırmaya, bireysel ve örgütsel yetkinliklerini geliştirmeye, verimliliklerini artırmaya, performanslarını iyileştirmeye ve böylece kendilerini var eden tüm yanlar için değer yaratma yolculuklarına başarıyla devam etmelerine yardımcı olacak danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetleri veriyoruz.

  

Performans odaklı danışmanlık hizmetlerimiz İnceleme, Araştırma, Ölçme-Değerlendirme, Durum-Gereksinim-Sorun Tespiti, Soru Yanıtlama, Görüş Bildirme, Öneri Geliştirme, Öneri Uygulama, Kontrol gibi hizmet bileşenlerinden birisini, birkaçını veya tamamını içeriyor. Performans odaklı danışmanlık hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizden memnuniyet duyacağız.

 

Performans odaklı eğitim hizmetlerimiz Bireye Özel Eğitim, Gruplara Özel Eğitim, Herkesin Katılımına Açık Eğitim olmak üzere üç türü kapsıyor. Bu eğitimler, seminer, workshop, kurs, konferans gibi farklı formatlarda düzenlenip gerçekleştiriliyor.Performans odaklı eğitim hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizden memnuniyet duyacağız.

 

Performans odaklı koçluk hizmetlerimiz Bireye Özel Koçluk veya Küçük Grup Koçluğu şeklinde düzenleniyor ve sunuluyor. Koçluk hizmetinin ilgili veya yeterli olmadığı durumlarda ya da alternatif olarak Mentorluk hizmetimiz, konu/dal uzmanı mentorlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Performans odaklı koçluk/mentorluk hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizden memnuniyet duyacağız.

 

Ne yapmıyoruz:

 

 • Akla, Vicdana, Ahlaka, Yasalara ve Onura aykırı işler yapmıyoruz.

 • Her işi yapmıyoruz.

 • Gereğinden fazla ya da gereğinden az yapmıyoruz.

 • Gerçeğin ve doğrunun dışında yan tutmuyoruz.

 • Ayrımcılık yapmıyoruz.

 • Ağırdan almıyoruz, aceleye getirmiyoruz.

 • -mış gibi yapmıyoruz.

 • Büyük vaatlerde bulunmuyoruz ancak verdiğimiz sözden vazgeçmiyoruz.

 • Ketumiyetten ve sır saklamadan taviz vermiyoruz.

 

Ne Zaman

 

Hizmetlerimizi müşterilerimize uygun her zaman veriyoruz.

 

Hafta içi, hafta sonu, gündüz, akşam, tatil…bizim için fark etmiyor.

 

Zamanın en kıt ve geri dönüşü olmayan kaynak olduğunu iyi biliyor, gereğini yapıyoruz.

 

Nerede

 

Müşterilerimiz nerede hizmet almak isterlerse orada hizmet veriyoruz.

 

Şehir içi, şehir dışı, başka bir ülke…bizim için fark etmiyor.

 

Müşterilerimiz arzu ettikleri takdirde onları modern, temiz, ileri teknoloji unsurlarıyla destekli ve yüksek güvenlikli ofisimizde ağırlıyor, bazen de 5000 kilometre kat edip kendi ülkelerinde kendi ofislerinde hizmet veriyoruz.

 

“Nerede yelpazesi”, büyük otellerin toplantı salonlarından, toplantı hizmeti veren kuruluşların salonlarına; sağlığı dışarıya çıkmaya elvermediği için bizi evinde kabul eden kimi müşterilerimizin konutlarından, bazı müşterilerimizin favorisi olan, deniz kenarında ya da yeşillikler içinde konumlanmış huzurlu bir kafeye kadar genişliyor.

 

Niçin

 

Özünde iyi olan insanı ve işimizi sevdiğimiz için.

 

Giderek daha fazla değişimin yaşandığı, daha istikrarsız bir dünyada her bireyin ve kuruluşun akıl, vicdan, ahlak, yasa ve onur çizgisinde üretken, verimli ve mutlu yaşamasına, kendileri ve başkaları için değer yaratmasına ve değerlerini artırmaya yardımcı olmak için.

 

Giderek artan nüfusun, bilginin ve ilerleyen teknolojinin yepyeni fırsatlar yanında daha önce görülmemiş türden sorunları da beraberinde getirdiği; aynılaşma, karsızlık ve rekabet baskılarıyla işlerin, işletmelerin ve kariyerlerin artan bir sürdürülememe tehdidi altında olduğu; kar amacı gütmeyen organizasyonların varlık amaçlarını ve işlevlerini devam ettirmekte sıkıntılar yaşadığı bir dünya her alanda daha iyiyi, daha hızlıyı, daha ekonomik olanı ve daha yüksek performansı beklediği için.

 

Eğitimimiz, bilgi birikimimiz, çeyrek yüzyılı aşan sürede onlarca işkolunda, yüzlerce kuruluşla ve on binlerce profesyonelle çalışma deneyimimiz, alanlarında global ölçekte söz sahibi kişilerle/kuruluşlarla işbirliklerimiz ve araştırmalarımız hangi durumlarda nelerin en iyi işe yaradığını bilmemize olanak tanıdığı için.

 

Verimsizlik, işlevsizleşme, motivasyon yitimi, zaman, para, enerji kayıplarının büyük kısmının önlenebilir olduğuna; iş, işletme, kariyer ölümlerinin kaçınılmaz olmadığına inandığımız için.

Nasıl

 

Yaklaşımımız basit: iyi dinliyoruz, iyi anlıyoruz, iyi inceliyoruz, iyi teşhis ediyoruz, iyi öneriler geliştiriyoruz, iyi uyguluyoruz/ uygulanmasına yardımcı oluyoruz, iyi takip ediyoruz…

 

Şablonları, kopyala-yapıştır’ları, herkese tek beden yaklaşımları sevmiyoruz.

 

Duruma özel, kendi geliştirdiğimiz veya müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz araçların ve tekniklerin dışında global ölçekte sahada başarıyla uygulanmış ve bilim tarafından da desteklenmiş  yaklaşımlardan, modellerden, araçlardan yararlanmak için işbirlikleri geliştirebiliyoruz. Bununla birlikte sırf popüler, trendy veya havalı olduğu için şu veya bu kişinin, şu veya bu kuruluşun “fikrini veya malını satma” hatasına ve telaşına düşmüyoruz.

 

Çalışmalarımızda smart’ı (akıllı/zeki?) seviyoruz ancak smart’tan kestirmeden gitmeyi, gerekeni değil hoşa gidecek olanı yapmayı, görüntüyü kurtarmayı anlamıyoruz.

 

Sorumlu yetişkinlere uygun, tarafların konuya hakim olduğu, etkin ve etkili iletişimin yürüdüğü düzeyli diyaloglar kurulan; amacın bağcı dövmek değil üzüm yemek olduğu; sorunlara gereksiz zaman-para-enerji kaybedilmeden net ve etkili çözümler geliştirildiği ve karşılıklı değer alışverişinin sıcak, samimi ve şeffaf bir çerçevede gerçekleştiği; beklentilerin karşılıklı iyi yönetildiği profesyonel ilişkiler içinde çalışmayı seviyoruz.

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel