Bireye ve Kuruma Özel Eğitim Konu Listesi

Eğitim kategorilerimiz aşağıda bordo başlıklarla belirtilmiştir.

Bu başlıkların altında yer alan her bir alt başlık ayrı birer eğitimi ifade etmektedir.

Değişime Uyum, Değişim Yönetimi ve Kurum Kültürü Değişimi Eğitimlerimiz:

 

 • Az’la Çok’u Başarmak, Zamanı ve Kısıtlı Kaynakları Yüksek Verimlilikle Kullanmak İçin 80/20 İlkesinin Yaşama Geçirilmesi Eğitimi

 • Bireysel ve Örgütsel Direnci Teşhis ve Tedavi Etmek (Direnç Yönetimi) Eğitimi

 • Değişim Yetkinliklerini Ölçmek ve Geliştirmek Eğitimi

 • Değişime Uyum ve Değişim Temsilciliği Eğitimi

 • Değişim, Belirsizlik ve Geçiş Süreçlerinde Anahtar Çalışanların Ayrılmalarının Önlenmesi Eğitimi

 • Değişim, Belirsizlik ve Geçiş Süreçlerinin Öngörülebilir Dinamikleri Eğitimi

 • Değişimin Nedenlerini, Etkilerini ve Sonuçlarını Anlamak Eğitimi

 • Değişim-Uyumlu, Pazar Odaklı ve Performans Bazlı Kurum/ Ekip Kültürü Mimarisi Eğitimi

 • Her Düzeyde, Kolay Uygulanabilir ve Maliyetsiz İnnovasyon Eğitimi

 • İnnovasyon Kültürünü Yaratmak ve Yaşatmak Eğitimi

 • İstikrarsızlığın ve Belirsizliğin Arttığı Dönemlerde Yönetsel Liderlik Eğitimi

 • Yüksek Performansın Kalbi Derin Organizasyonel Güçleri Harekete Geçirmek Eğitimi

 • Kökten Değişen Dünyada Sürdürülebilir Başarı İçin Negatif Duyguların, Düşüncelerin ve Kötümserliğin Önlenmesi Eğitimi

 • Kökten Değişen Dünyada Sürdürülebilir Başarı İçin 21. YY’ın Çalışma Alışkanlıkları Eğitimi

 • Kurum/ Ekip Kültürü Değişimi Eğitimi

 • Değişim, Belirsizlik ve Geçiş Süreçlerinde İletişim, Verimlilik ve Direnç Yönetimi Eğitimi

 • Kurumsal Değişimin Yol Açtığı Stresle Başa Çıkmak Eğitimi

 • Pozitif Olanın Kazandığı Bir Dünyada Sürdürülebilir Başarı İçin Gerçekçi-İyimserlik Eğitimi

 • Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları Süreçlerinde Kendini, İşi ve İlişkileri Yönetmek Eğitimi

 • Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalarında Entegrasyon Eğitimi

 • Yaratıcılığın ve Yenilikçiliğin Önündeki Engelleri Kaldırmak Eğitimi

 • Yüksek Hızlı Değişim Ortamında Ekiplerin Yeniden Yapılandırılması Eğitimi

 • Yüksek Hızlı Değişim Ortamında Hizmet Kalitesini Maksimize Etmek ve Mükemmellik Etiği Eğitimi

 • Yüksek Performans Kültürünü Yaratmak ve Yaşatmak Eğitimi

​  

Yöneticilik, Liderlik ve Yönetim Eğitimlerimiz:

 

 • 21. YY Liderliği Eğitimi

 • Delegasyon Eğitimi

 • Hedeflerle Yönetim Eğitimi

 • Karar Almada Fayda-Maliyet Analizi Eğitimi

 • Koçluk / Mentorluk Eğitimi

 • Kurumsal Vizyon, Misyon, Değerler ve Strateji Tespiti Eğitimi

 • Motivasyon Eğitimi

 • Problem Çözme ve Karar Alma Eğitimi

 • Proje Yönetimi Eğitimi

 • Stratejik Düşünme ve Planlama Eğitimi

 • Stratejik Yönetim Eğitimi

 • Stres Yönetimi Eğitimi

 • Süreç Yönetimi / Süreçlerle Yönetim Eğitimi

 • Toplantı Yönetimi Eğitimi

 • Üretim Planlama / Üretim Yönetimi Eğitimi

 • Yöneticiler İçin Geri Bildirim (Feedback) Eğitimi

 • Yöneticiler İçin İşe Alma Mülakat Teknikleri Eğitimi

 • Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

 

İletişim ve Ekip Geliştirme Eğitimlerimiz:

 

 • Beden Dili ve Sözsüz İletişim Eğitimi

 • Çatışma Yönetimi Eğitimi

 • Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi

 • Dünya Kalitesinde ve Yüksek Etkili Sunumlar Eğitimi

 • Ekip Ruhu / Ekip Çalışması / Ekip İçi İletişim / Sinerji Geliştirme Eğitimi

 • Kişiler arası Sözlü / Yüzyüze İletişim Eğitimi

 • Kişisel İmaj, Özgüven ve Moralin İyileştirilmesi Eğitimi

 • Müşteri / Misafir Karşılama ve Kurumsal Temsil Eğitimi

 • Müzakere ve İkna Teknikleri Eğitimi

 • Proaktif ve Reaktif Davranış Eğitimi

 • Telefonda Etkili İletişim Eğitimi

 • Yazılı İletişim / Rapor Yazma / E-mail Adabı Eğitimi

 

Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Eğitimlerimiz:

 

 • AVM (Alışveriş Merkezi) Yönetimi Eğitimi

 • Bayi Kanalı Satış Süreci Yönetimi ​Eğitimi

 • Büyük Müşteri Yönetimi (KAM) Eğitimi

 • Kategori Yönetimi 

 • Mağazacılık  (Mağaza İşletmeciliği ve Mağaza Yönetimi) Eğitimi

 • Mağazada Satış Danışmanlığı Eğitimi

 • Marka Yönetimi Eğitimi

 • Müşteri Hizmetlerinde Mükemmellik Eğitimi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

 • Müşteri Karşılama ve Kurumsal Temsil Eğitimi

 • Pazar Araştırmaları Eğitimi

 • Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi

 • Pazarlama Stratejileri Eğitimi

 • Pazarlama Yönetimi Eğitimi

 • Pazarlama / Satış Bütçesi Hazırlama Eğitimi

 • Pazarlamanın Finansal Boyutları Eğitimi

 • Pazarlamanın Temelleri Eğitimi

 • Perakendecilik Eğitimi

 • Rut Planlama Eğitimi

 • Satış Gücü (Sales Force) Yönetimi Eğitimi

 • Satış Müzakeresi Eğitimi

 • Satış Süreci Yönetimi Eğitimi

 • Satış Odaklı İlişki Geliştirme ve Satış Eğitimi

 • Satış Yöneticileri İçin Koçluk Eğitimi

 • Tanzim-Teşhir Eğitimi

 • Telefonda Satış Eğitimi

 • Ürün Yönetimi Eğitimi

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimlerimiz:

 

 • Eğitim Sürecinin Yönetimi Eğitimi

 • Eleman Seçme ve İşe Alım Eğitimi

 • Entelektüel Sermaye Yönetimi Eğitimi

 • İç Eğitici Yetiştirme (Train-the-Trainer) Eğitimi

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

 • İş Akitlerinin Feshi Eğitimi

 • İş Değerleme, Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi Eğitimi

 • İş Hukuku Eğitimi

 • İş Yaşamında Profesyonellik ve Bireysel Kalite Eğitimi

 • İşe Alma Mülakat Teknikleri Eğitimi

 • Kurumsal Çekim Gücünü Artırmak Eğitimi

 • Ortak Kurumsal Dil ve Kurumdaşlık Yaratmak Eğitimi

 • Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi

 • Performans Değerlendirme Eğitimi

 • Performans Yönetimi Eğitimi

 

Finans, Muhasebe ve Denetim Eğitimlerimiz:

 

 • AVM (Alışverişi Merkezi) Değerleme Eğitimi

 • Bayi/Mağaza Çalışanları İçin Temel Muhasebe ve Mali Belge Kültürü 

 • Bayi/Mağaza Sahip ve Yöneticileri İçin Finansal Yönetim Eğitimi 

 • Birleşme ve Devralma Eğitimi

 • Büyüme ve Yeni Yatırım Planlaması Eğitimi

 • Çalışma Sermayesi Yönetimi Eğitimi

 • Değer Bazlı Şirket Yönetimi Eğitimi

 • Dönem Sonu İşlemleri Muhasebesi Eğitimi

 • Dövizli İşlemler Muhasebesi Eğitimi

 • Enflasyon Muhasebesi Eğitimi

 • Esnek Bütçeleme Eğitimi

 • Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Eğitimi

 • Finans Dışı Yöneticiler İçin Finans Eğitimi

 • Finansal Kontrol ve İç Denetim Eğitimi

 • Finansal Planlama, Bütçeleme ve Kontrol Eğitimi

 • Finansal Tablo Makyajlarının Tespiti Eğitimi

 • Finansal Tablolar Analizi Eğitimi

 • Finansal Tabloları Okumak, Anlamak ve Yorumlamak Eğitimi

 • Finansçı Olmayanlar İçin Muhasebe Eğitimi

 • Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Eğitimi

 • Kaos Ortamında İşletme Yönetimi Eğitimi

 • Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim Eğitimi

 • Konaklama İşletmelerinde Verim Yönetimi Eğitimi

 • Konsolidasyon Eğitimi

 • Kredi Verenler İçin Kredi Yeterliliğinin Tespiti Eğitimi

 • Kriz Dönemlerinde İşletme ve Mali Yönetim Stratejileri Eğitimi

 • Kurumsal Finansman Eğitimi

 • Leasing ve Factoring Muhasebesi Eğitimi

 • Leasing, Factoring ve Forfaiting Eğitimi

 • Maliyet ve Masraf Yönetimi Eğitimi

 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Eğitimi

 • Marka Değerleme Eğitimi

 • Nakit Akım Tahmin Teknikleri Eğitimi

 • Operasyonel Performans Denetimi Eğitimi

 • Pazarlamanın Finansal Boyutları Eğitimi

 • Proje Finansmanı Eğitimi

 • Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim Eğitimi

 • Stratejik Finansal Raporlama Eğitimi

 • Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi

 • Şirket Değerleme (Firma Değerinin Belirlenmesi) Eğitimi

 • Temel Muhasebe ve Mali Belge Kültürü Eğitimi

 • Ticari Alacakların Yönetimi Eğitimi

 • Toplam Nakit Akış Yönetimi Eğitimi

 • Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/ UFRS) Eğitimi

 • Uluslar arası Muhasebe Standartları (IAS/UMS) Eğitimi

 • Üretimde Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Eğitimi

 

Finansal Piyasalar, Yatırım, Hazine ve Risk Yönetimi Eğitimlerimiz:

 

 • Döviz Kur Riski Yönetimi Eğitimi

 • Döviz Piyasaları ve Ürünleri Eğitimi

 • Faiz Kur Riski Yönetimi Eğitimi

 • Finansal Matematik Eğitimi

 • Finansal Piyasalar, Hazine Ürünleri ve Fon Yönetimi Eğitimi

 • Finansal Risk Yönetimi Eğitimi

 • Forward ve Swap Eğitimi

 • Futures (Piyasalar ve İşlemler) Eğitimi

 • Gayrimenkul Değerleme Eğitimi

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Eğitimi

 • Halka Arz Eğitimi

 • Hazine İşlemleri Operasyonu Eğitimi

 • Hazine Risk Kontrolü Eğitimi

 • Hazine Ürünleri ve İşlemleri Eğitimi

 • Hedge Funds Eğitimi

 • Hisse Senedi Değerleme Eğitimi

 • Hisse Senedi Piyasaları ve İşlemleri Eğitimi

 • Kaldıraçlı Hesaplarla Spot Piyasalarda Alım-Satım Eğitimi

 • Options (Piyasalar ve İşlemler) Eğitimi

 • Para Piyasaları ve Ürünleri Eğitimi

 • Portföy Yönetimi Eğitimi

 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler Eğitimi

 • Sermaye Piyasaları ve Ürünleri Eğitimi

 • Sermaye Piyasalarında Etik Kurallar Eğitimi

 • T.C.M.B. Bilançosunun Analizi Eğitimi

 • Tahvil, Bono, Repo ve Reverse Repo Eğitimi

 • Takas ve Operasyon Eğitimi

 • Teknik Analiz Eğitimi

 • Türev Ürünler Eğitimi

 • Türev Ürünlerle İlgili İşlemlerin Muhasebesi Eğitimi

 • Uluslar arası Sermaye Piyasaları Eğitimi

 • Vadeli Piyasalarda Korunma (Hedging) ve Spekülasyon Eğitimi

 • Yatırım Fonları Eğitimi

 • Yurt İçi - Yurt Dışı Veri ve Göstergelerin Analizi Eğitimi

 

Bankacılık ve Finansal Hizmetler Eğitimlerimiz:

 

 • Aktif-Pasif Yönetimi Eğitimi

 • Banka İşlemlerinin Muhasebesi Eğitimi

 • Banka Mali Tablolarının Analizi Eğitimi

 • Banka Şube Pazarlamacıları İçin Firma ve Rakip Analizi Eğitimi

 • Banka Şubelerinde Bireysel Yatırım Danışmanlığı Eğitimi

 • Banka Şubelerinde Gişe İşlemleri Eğitimi

 • Banka Şubelerinde Müşteri Verimini Artırma Teknikleri Eğitimi

 • Bankalarda Teminat Yönetimi Eğitimi

 • Banka/Şube Performans Analizi Eğitimi

 • Bankacılık (Temel Bilgiler) Eğitimi

 • Bankacılık Kanunu Eğitimi

 • Bankacılıkta Kaynak Maliyetinin Hesaplanması Eğitimi

 • Bankalarda Bütçeleme Eğitimi

 • Bankalarda Sermaye Yeterliliği Eğitimi

 • Bireysel Bankacılık Ürünleri Eğitimi

 • Bireysel Kredi Analizi Eğitimi

 • Döviz Kredileri Eğitimi

 • Gayrinakdi Krediler Eğitimi

 • Hazine Denetimi Eğitimi

 • Kredi Analizi Eğitimi

 • Kredi Kartı Muhasebesi Eğitimi

 • Kredi Risk Yönetimi Eğitimi

 • Kredi, Kredi Türleri ve Kredilendirme Süreci Eğitimi

 • Kredi Verimliliğinin Hesaplanması Eğitimi

 • Kredilerin Fiyatlanması Eğitimi

 • Mali Olmayan Analiz ve İstihbarat Eğitim Eğitimi

 • Muhabir Bankacılık Eğitimi

 • Özel Bankacılık Eğitimi 

 • Para-Banka ve Türk Finans Sistemi Eğitimi

 • Pazarlamacılar İçin Finansal Matematik Eğitimi

 • Sorunlu Kredilerin Tespiti, İzlenmesi ve İyileştirme Eğitimi

 • Şubede Müşteri Hizmetlerini İyileştirme Eğitimi

 • Şubede Pazarlama ve Çapraz Satış Eğitimi

 • Taahhüt Firmaları Kredi Analizi Eğitimi

 • Yüksek Performanslı Şube Yönetimi Eğitimi

 

Ekonomi Eğitimlerimiz:

 

 • Dünya Ekonomisi Eğitimi

 • Genel Ekonomi Bilgileri Eğitimi

 • Makro Ekonomik Analiz Eğitimi

 • Makro Ekonomik Krizleri Tahmin Etme Yöntemleri Eğitimi

 • Makro Ekonominin Temelleri Eğitimi

 • Mikro Ekonominin Temelleri Eğitimi

 • Türkiye Ekonomisi Eğitimi

 • Türkiye ve Dünya Ekonomilerinde Son Gelişmeler ve Beklentiler Eğitimi

 

Hukuk, Vergi ve Mevzuat Eğitimlerimiz:

 

 • Borçlar Kanunu Eğitimi

 • İcra-İflas Hukuku Eğitimi

 • Kıymetli Evrak Hukuku Eğitimi

 • Rekabet Hukuku Eğitimi

 • Sözleşme Hukuku Eğitimi

 • Takip Hukuku Eğitimi

 • Temel Hukuk Bilgileri Eğitimi

 • Ticaret Hukuku Eğitimi

 • Tüketici Hakları Eğitimi

 • Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Eğitimi

 

Uluslar Arası Ticaret ve Kambiyo Eğitimlerimiz:

 

 • Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları Eğitimi

 • Alternatif Finansman Teknikleri Eğitimi

 • Dış Ticaret ve Temel Kambiyo Eğitimi

 • Döviz ve Prefinansman Kredileri Eğitimi

 • İhracat İşlemleri Eğitimi

 • İthalat İşlemleri Eğitimi

 • Teminat Mektupları Eğitimi

 • Uluslar Arası Ticaretin Finansmanı Eğitimi

 • Uluslar Arası Ticaret Ürünleri Eğitimi

 • Harici (Yurtdışı) Garantiler Eğitimi

 

Diğer Eğitimlerimiz:

 

 • Aile Şirketlerinde Aile Üyesi Olan ve Olmayan Ortaklar Arası İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Aile Anayasasına ve Kurumsallaşmaya Hazırlık Eğitimi

 • Duygusal Farkındalık ve Duygusal Zeka (EQ) Geliştirme Eğitimi

 • Etik Farkındalık / Etik Mükemmellik Eğitimi

 • İş Sunumlarında İngilizce'nin Doğru ve Etkili Kullanımı Eğitimi

 • Özgüven Geliştirme ve Özgüvenli Davranış Eğitimi

 • Sorumluluk ve İşe Sahiplenme Eğitimi

 • Stok Yönetimi Eğitimi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

 • Yabancılar İçin Türk Dili ve Türk Kültürü Eğitimi

 • Yabancılar İçin Türk Ekonomisi ve Finansal Sistemi Eğitimi

 • Yabancılar İçin Türk Hukuk Sistemi Eğitimi

 • Yabancılar İçin Türk Vergi Sistemi Eğitimi

 • Yönetici Adayı (MT) Yetiştirme Programları Eğitimi

 • Yönetici Asistanlığı Eğitimi

 • Yöneticiler İçin İstatistik Eğitimi

 • Yöneticiler İçin Yöneylem Araştırması Eğitimi

 

 

Arzu ettiğiniz eğitimlerle ilgili seçimlerinizi, hedef kitle ve ihtiyaçları ile ilgili bilgileri tarafımıza ilettiğiniz takdirde kapsam ve süre itibariyle özel olarak yapılandırılacak programlarımızı değerlendirmenize sunmaktan memnuniyet duyacağız.

 

Eğitimlerimizle ilgili ortak hususlar:

 

 • Eğitimlerimizin tamamında yüksek interaktivite ve öğrenme verimi hedeflenmiş olup, bu amaçla çeşitli testler, anketler, tartışmalar, soru-cevap oturumları, konuya göre simulasyonlar/rol oyunları ve kısa aktivitelere yer verilmektedir.

 • Eğitimlerimizde pratik/ teori dengesi farklı bir uygulama talep edilmedikçe % 50-% 50’dir.

 • Eğitim formatı olarak sınıf içi eğitim veya webinar uygulaması olanaklıdır.

 

 

Daha detaylı bilgi edinmek için 

0216 468 88 80 ​         performans@strata.com.tr​

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel