TÜRKİYE’DE UYGULANAN TEŞVİK SİSTEMİ

“Teşvik” kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya manevi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır.

Bir ülkede sağlanan teşviklerin bütünü, o ülkedeki teşvik sistemini oluşturur.

Teşvik sistemin amaçları, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda;

 • Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine,

 • Üretim ve istihdamın artırılmasına,

 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine,

 • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına,

 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına,

 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Türkiye’de uygulanmakta olan devlet yardımları ve destekleri;

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları,

 • Hizmet Sektörlerine Yönelik Devlet Yardımları

 • Türk Eximbank Destekleri

 • Serbest Bölgelerde Yatırım ve Faaliyetlere Sağlanan Devlet Destekleri

 • Yatırımlara Sağlanan Devlet Destekleri

 • Ekonomi Bakanlığınca Yürütülen Diğer Destek Uygulamaları olmak üzere 6 gruba ayrılmıştır.

 

Ülkemizde teşvik sistemine ilişkin mevzuat;

 • 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve Ekleri,

 • 20.06.2012 tarih 2012/1 sayılı, ilgili kararın uygulama usullerinin yer aldığı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve Ekleri,

 • Teşvik Yasası ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapan 15.06.2012 tarih ve 6322 sayılı kanun,

 • 05.10.2016 tarih ve 2016/9139 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve ekleri ile

 • 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’dan oluşmaktadır.

Mehmet Murat Taşkın

Performans Danışmanı ve Eğitmeni

28 Temmuz 2018

Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz hiç bir şekilde kopyalanamaz ve yazarın ismi zikredilmeden alıntılanamaz.

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel