Doğru Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Belirleme Performansı

Aşağıda yer alan metni okumak yaklaşık 2 ½ dakika sürmektedir.

Başarısız olmak için fazla bir şeye ihtiyacınız yok;

dar, küçük, muğlak bir vizyon veya vizyonunuza hizmet etmeyen bir misyon veya misyonunuzu desteklemeyen bir strateji veya stratejinizi yaşama yansıtamayan hedeflere sahip olmanız yeterli…

 

Organizasyonların (ve bireylerin) “amaçlarına” ulaşmaları için önce bir vizyonları (gelecekte nerede ve nasıl olmak istediklerinin görüntüsü/resmi), misyonları (vizyonlarına ulaşmak için hangi temel görevi/işi yerine getirecekleri), stratejileri (bu vizyonu ve misyonu nasıl gerçekleştireceklerini tanımladıkları yüksek düzey plan veya çok kısaca “yol”) ve hedefleri (doğru “yol”da, doğru hızda, en az zayiat en çok kazanımlarla ilerleyip ilerlemediklerini görmelerini sağlayan kilometre taşları) olması gerekir. Bu hayati bir husus… Ancak bunların sadece var olmaları yetmez,  DOĞRU yapılandırılmaları da gerekir. Bu da ikinci hayati husus…

 

Kuşkusuz bir zamanlar belirledikleri vizyon, misyon ve ana stratejileriyle başarılı olmuş bir çok kuruluşun varlığından bahsedilebilir ancak bu mevcut vizyonlarının, misyonlarının ve stratejilerinin bu kuruluşların geçmiş başarılarını gelecekte de sürdüreceklerini garantilemez. Değişimlerin giderek çeşitlendiği, hızlandığı, frekanslarının arttığı, doğanın, toplumların, bireylerin, bilginin, teknolojinin, siyasetin, ekonominin, müşterilerin, rakiplerin, ürün ve hizmetlerin, beklentilerin…kısaca her şeyin değiştiği bir dünyada organizasyonların ve bireylerin geçmişte farklı parametrelerin, farklı olguların ve olayların etkisi altındaki bir dünyada belirledikleri ve benimsedikleri vizyonların, misyonların, stratejilerin ve hedeflerin değişmeden kalmasını beklemek en hafif deyimle hayalcilik veya naiflik olacaktır. Organizasyonunuzun veya kuruluşunuzun orta ve uzun vadedeki toplam performansı, büyük ölçüde doğru vizyon, misyon, strateji ve hedef belirlemede göstereceğiniz performansla birebir ilişki içindedir.

 

strataperformans danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak kuruluşlara ve bireylere “amaçları” ve “realiteleri” ile uyumlu vizyon, misyon ve strateji belirlemelerine yardımcı oluyoruz.  Bunu, değer yaratma yolculuğuna yeni başlayan kuruluşlar için yaptığımız gibi, giderek daha sert ve umulmadık yönlerden esen değişim rüzgarlarının etkilediği organizasyonlar için de gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları bazen bireylerle “1e1” bazda yaptığımız gibi, çoğunlukla küçük gruplarla veya daha geniş katılım gerektiren durumlarda daha büyük gruplarla konferans, workshop  gibi çalışma türlerinden en uygununu veya ideal bileşimini kullanarak yapıyoruz.

 

Yalnız geçmiş başarılarınızı destekleyen değil geleceği de daha yüksek güvenle kucaklamanıza yardımcı olacak 21.yüzyıl uyumlu vizyon, misyon ve stratejinizi hedeflerinizle birlikte sıfırdan ya da  yeniden biçimlendirmek istiyorsanız, bu önemli inisiyatifinizin başarısına layık olduğunuz kaldıracı sağlamaktan mutluluk duyacağız. Ünlü liderlik ve organizasyonel gelişim uzmanı Warren Bennis’in söylediği gibi “liderlik, vizyonu gerçeğe dönüştürme kapasitesidir”. Kapasitenizi iyi kullanmanıza ve liderlik güç ve etkinizi maksimize etmenize yardımcı olmak stratejik önceliklerimizden birisidir. 

Doğru vizyon, misyon, strateji ve hedef belirleme performansınızı artırmaya yönelik hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar kapsamında sunuyoruz:

  • Yeni Kurulmuş Organizasyonlar (*) İçin Doğru Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Belirleme

  • Büyüme/Olgunluk Aşamasında Olan Kuruluşlarda Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Revizyonu

  • Radikal Değişim Geçiren/ Geçirecek Olan Kuruluşlarda Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Revizyonu

  • Fonksiyon/ Departman Bazında Doğru Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Belirleme

  • Fonksiyon/ Departman Bazında Sayısal ve Sayısal Olmayan Hedeflerin Belirlenmesi/ Revizyonu

  • Lider-Yöneticiler İçin Bireysel Vizyon, Misyon, Strateji ve Hedef Belirleme

 

   (*) Kar amaçlı olan/ olmayan kuruluşlar