Strata | Human Touch 

 Kişiye Özel Danışmanlık 

Olağanüstü zamanlarda yaşıyoruz… Her kesimden, her yaştan, her uğraştan bireylerin hayatın her alanında daha önce karşılaşmadıkları  türde, hızda ve sıklıkta değişimlere maruz kaldıkları zamanlarda… Bilgide, teknolojide, ekonomide, toplumsal ve bireysel yaşamlarda birbiri ardına gelen değişimlerin getirdiği meydan okumalar, dış dünyada artan belirsizlik ve istikrarsızlık…Tüm bunlar bireyleri hızla dönüşen, başkalaşan bir “çevre” içinde yeni türden problemlerle, yeni sorumluluklarla, yeni gerekliliklerle, yeni kararlarla baş başa bırakıyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, sosyal ağlar ve benzerleri bireye kuşkusuz yardımcı oluyor ancak, kısmen… Bireyin üyesi ya da bir parçası olduğu “kalabalık” fiziksel olarak büyüyor ancak kalabalıklar içindeki yalnızlığı da buna paralel, belki bundan daha hızlı büyüyor.

 

Böyle bir resmin içinde herkes yaşamını bir bütün olarak daha pozitife ilerletmek, yeni sorunlara yeni ve etkili çözümler bulmak, yeni bilgiler ve beceriler eşliğinde potansiyelini gerçekleştirmek, kararlarında veya eylemlerinde olabildiğince az hata yapmak için  objektif, samimi, dürüst, kendisine ve durumlarına daha önce özel bir yakınlığı olmayan, kendisiyle çıkar çatışması olmayan, iş hayatı ve iş dışı hayat deneyimleri kendisinden daha fazla/ daha farklı olan; danışmanlık, eğitmenlik, koçluk, mentorluk, kılavuzluk gibi alanlarda insanlara yardımda yetkinleşmiş profesyonellerin desteğine gereksinim duyuyor. Bu destek kimi zaman bir kitaptan veya bir videodan; kimi zaman bir eğitimden veya seminerden; bazen içinde çalışılan kuruluşun bünyesinden sağlanan bir koçluk hizmeti sürecinden; bazen bir psikologdan veya akıl hocasından; bazen de çok yakın bir arkadaştan ya da güvenilir bir akrabadan biraz parçalar halinde, biraz “hiç yoktan iyidir”, biraz da “olduğu kadar” alınıyor.

 

Konu, bu desteği yetkin, güvenilir, olgun, dengeli, yansız bir profesyonelden almaya gelince; burada iki sorun ortaya çıkıyor:

1) önce alınacak desteğin adını koymak,

2) bu desteği alacak doğru kişiyi bulmak ve bu destekleri “uygun koşullarda” almak.

 

Doğrusu, alınacak desteğin ne olduğunu belirlemek bile neredeyse bir uzmanlık gerektiriyor; ortada bir sürü ithal kavram ve bu kavramların tanımladığı farklı nitelikte hizmet var: consulting, coaching, mentoring, counselling, guidance, buddy, sounding board, training, advising vs. Öte yandan doğru kişinin seçimi, desteğin (hizmetin) kapsamı, maliyeti, lokasyonu…hepsi ayrı bir sorun kaynağı olabiliyor.

 

Üyeleri on yıllardır binlerce insana dokunmuş, onlara mesleki veya kişisel gelişim yolculuklarında pozitif katkılarda bulunmuş, gerçeğe dayalı ve akıl-vicdan-ahlak-yasa-onur ekseninde katma değer yaratmış strataperformans ekibi olarak yukarıda saydığımız destek türlerini tek bir çatı altına topluyor ve Kişiye Özel Danışmanlık başlığıyla bireylerin ve kuruluşların yararına sunuyoruz.

 

Kişisel Özel Danışmanlık aşağıdaki konularda sağlanıyor:

 

 • İş’te/ İş Dışında Radikal Değişim ve Yeni Başlangıçlar

 • Stratejik Kariyer Değişimi

 • Değişime Uyum, Değişim Yönetimi ve Değişim Liderliği

 • Astlarla/ Yöneticilerle/Ekipdaşlarla  İlişki Yönetimi

 • Şirket/ İş Ortaklarıyla İlişki Yönetimi

 • Kişisel Amaç, Vizyon, Misyon, Strateji, Hedef Belirleme

 • Kötümserlikten, Negatif Duygulardan ve Düşüncelerden Kurtulma

 • Kişisel Verimliliği ve Performansı Artırma

 • Kendinde/ Başkalarında Değişime Direnci Teşhis Etme ve Yönetme

 • Özgüven/ Özgüvenli Davranış Geliştirme

 • Sözlü-Yazılı-Sözsüz İletişim Yetkinliklerini Geliştirme

 • Başkalarını Etkileme ve İkna Etme

 • Topluluk Önünde Sunum ve Etkili Konuşma

 • Değer Odaklı Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Bu alanlarda yetkinlik geliştirme, akıl danışma, alternatif geliştirme-sorun çözme, iyileşme, değişme, güçlenme, hayatınızı kolaylaştırma ve performans artırma gibi düşünceleriniz, istekleriniz, niyetleriniz, mecburiyetleriniz varsa bizimle iletişim kurun, deneyimli kişisel danışmanlarımızdan birisiyle  görüşerek önce ihtiyaçlarınızı, sorunlarınızı ve çözüm alternatiflerini birlikte değerlendirelim.

 

Ücretsiz gerçekleşecek ilk görüşme sonrasında yararlanmanızda fayda görülen destek hizmetinin koçluk mu, mentorluk mu, eğitim mi, tavsiye mi, müşavere mi…ne olacağına, niye öyle olacağına veya bu hizmetlerin hangi ideal bileşiminin sizin için uygun olabileceğine karar verelim. Alacağınız desteklerin zamanını, sıklığını, lokasyonunu birlikte planlayalım. Kişiye Özel Danışmanlık hizmetini gönül rahatlığıyla almaya başlayın; ihtiyacınızın giderildiğini,  istediğiniz noktaya geldiğinizi, hedefinize ulaştığınızı hissettiğiniz anda bırakın…

 

Kendinize bir iyilik yapın: güvenebileceğiniz, deneyimli, yetkin ve objektif bir danışmandan kişisel destek alın.

 

Kalabalıklar içinde yalnız kalmayın!

 

Bilgi ve randevu için: