2023’te Ayakta Kalmak ve Hız Şeridinde Büyümek için

Kültür Değişimi Liderliği

Lider-Yöneticiler için Özel Yetkinlik Geliştirme Eğitimi

 

16 saat | Kuruma/Gruba Özel | Uzaktan veya Fiziksel

 

 

“Kültürünüz, stratejinizi kahvaltı niyetine yer.” diyordu guruların gurusu Peter Drucker…

ve IBM’in efsanevi CEO’su Lou Gerstner ekliyordu:

“Kültür, oyunun bir parçası değil, oyunun ta kendisidir.”

Durum Şu:

 

Gerçekten de kültürün bireylerin, örgütlerin, kurumların, kuruluşların, toplumların ve nihayet ülkelerin kaderleri üzerinde oynadığı rolün ne kadar önemli olduğu yalnız hayat pratiğinde ve sahada değil, geçmiş bir kaç on yılda kültür üzerine yapılan bazı ciddi bilimsel araştırmaların çarpıcı bulgularıyla da ortaya konmuş durumda. Kökten değişen dünyada kültürüne özen gösteren, onu iyi yöneten, daha da önemlisi doğru kültürü yaşatan bireyler, örgütler, toplumlar hayatın birçok alanında ve refah yaratımında rakiplerine nal toplatıyor.

 

Her şeyin inanılmaz bir hızla değiştiği dünyada kültürlerini doğru yönde, doğru zamanda, doğru yaklaşımla ve doğru hızla değiştirmeyen, eski kültürlerine ısrarla yapışanlar bu davranışlarının bedelini çok acı ödüyorlar. İşin garibi birçok birey, örgüt ve toplum mevcut kültürlerinin kendilerini çiğ çiğ yediğinin farkındalar, ancak farkında olmadıkları şey: bu durumun kader olmadığı.

 

 

Gereği Düşünüldü:

 

Bu çalışma derdi üzüm yemek ve yedirmek olan, sorumluluklarının büyüklüğünden geceleri uyuyamayan gerçek liderlere; onları takip eden ekiplerin, örgütlerin, toplumların kültürlerinin değişim zamanının gelip gelmediğini gösterme, eğer geldiyse kültür değişimine nasıl liderlik edecekleri konusunda sahada başarılı olmuş, bilim tarafından da desteklenen bilgileri, tavsiyeleri, yaklaşımları aktarma ve gerçek işleri değişim olan liderlerin kültür değişimine liderlik etme yetkinliklerini olanaklı en hızlı ve en etkili şekilde geliştirme iddiasını taşıyan benzersiz bir öğrenme deneyimidir. Bu deneyimi başarıyla bitiren katılımcılara uluslararası Kültür Değişimi Liderliği Sertifikası ve Kültür Değişimi Liderliği Araç Kiti takdim edilecek, bunun yanı sıra her bir katılımcı eğitimden sonraki 3 ay boyunca toplam 3 seans kültür değişimi mentorluk/koçluk desteği almaya hak kazanacaktır. Kökten değişen dünyada değer yaratma yolculuklarını hız şeridinde sürdürmeye kararlı kurumların/ kuruluşların her fonksiyondan üst düzey ve orta düzey yöneticilerini büyük değişime görev yaptıkları kurumlar/ kuruluşlar için vazgeçilmezliklerini perçinleyecek büyük bir adımla başlamaya davet ediyoruz.

 

Program Bölümleri ve Konu Başlıkları:

 

1. Başarının Önkoşulu: Katı Gerçeklerle Yüzleşmek

 

 • Tanışma, Program Bilgileri ve Bazı Hatırlatmalar

 • Neden Bu Çalışma? Neden Şimdi?

 • Pandemi Sonrasında Kartların Yeniden Dağıtıldığı Dünyada Yeni Statüko

 • Grup Çalışması: Majör Değişimler Ekseninde Dış Dünya – İç Dünya Analizi

 • Temel Problemi Doğru Teşhis Etmek

 • Dünyanın Umurunda Olan Tek Şey

 • Herkesin Gündemindeki İlk 2 Madde

 • Stratejik Bakış, Stratejik Düşünme ve Stratejik Eylemlilik Gereği

 • 2022 ve Sonrasında Sürdürülebilir İş ve Kariyerler için Yegâne Başarı Stratejisi

2. Oyunun Parçası Değil, Oyunun Ta Kendisi: Kültür

 • Kültür: Kavramsal Netleşme

 • 21. YY’da Kültür ile Kurumsal/ Örgütsel/ Bireysel Sağ Kalım ve Gelişme Arasındaki İlişki

 • Kültürün Önemi Nereden Geliyor?

 • Kültür ile Maddi-Manevi Refah Yaratımı Arasındaki Yakın İlişkinin Sahaya Dayalı Bilimsel Kanıtları

 • İnanç>Bakış Açısı-Algı>Davranış>Sonuçlar>Refah-Mutluluk Zincirinde Kültürün Yeri, Rolü, Önemi

 • Kültür, Kurumlar, Kuruluşlar

 • Kurum Kültürü, Şirket Kültürü, Örgüt Kültürü vb Kavramlarda Netleşme

 • Kültür, Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki İlişkiler

 • 21. YY’da Liderliği, Yöneticiliği ve Lider-Yöneticiliği Yeniden Tanımlamak Gereği

 • Kültür Konusunda Lider-Yöneticilere Düşenler

3. Herhangi Bir Kültür Değil, Sadece O Kültür

 • Ölçme-Değerlendirme: Sizin Örgüt/ Ekip Kültürünüz Ne Durumda?

 • Zülfi yâre Dokunmak: Dünyanın Umurunda Olan Kültür Hangisi?

 • Neden Her Hangi Bir Kültür Değil, Sadece “O Kültür”?

 • Kültür-Değişim-Performans İlişkisi

 • Kültürü “Bunlara” Göre Şekillendiremezsen Geçmiş Olsun!

 • Kökten Değişen Dünyada Amaçlar ve Hedeflerle Aradaki Mesafeyi Kısaltan; Pozitif Değişimi, Verimliliği, Yüksek Performansı, Refah Yaratımını Ateşleyen; Müşterileri Hayran Bırakan ve Rakiplere Nal Toplattıran Doğru Kültürün Ana ve Alt Özellikleri

 • Doğru Kültürün Nimetlerinden Yararlanan Kuruluşlara Çarpıcı Örnekler

 • İşe Yarayan ve Yaramayan Kültür Özellikleri

4. Kültür Değişimini Başaran Mutlu Azınlığın Yolu

 • Kültür Değişimi Ne Demek?

 • Kültür Değişiminin Gerçek Amacı Nedir?

 • Kültür Değişimi Zamanının Geldiği Nasıl Anlaşılır?

 • Birey, Ekip, Örgüt, Kurum, Toplum Düzlemlerinden Kültür Değişimi Gereği Örnekleri

 • Ölçme-Değerlendirme: Kültür Değişimi Hakkındaki Farkındalık, İnanç ve Bakış Açısı

 • Kültür Değişimi Ne Hızda Olmalı, Ne Kadar Sürmeli?

 • Neden Kültür Değişimi İnisiyatiflerinin % 80’i Çöpe Gidiyor?

 • Kültür Değişimi Kimin Sorumluluğu?

 • Kültür Değişimi İçin Temel Modeller ve Yaklaşımlar

 • Kültür Değişiminin Başarı Şansını En Çok Artıran Metodolojinin Tanıtımı

 • Kültür Değişiminde Tepe + Üst Yönetimin Rolü ve Sorumlulukları

 • Kültür Değişiminde İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ve Sorumlulukları

 • Kültür Değişiminde Diğer Fonksiyon Yöneticilerin Rolleri ve Sorumlulukları

 • Kültür Değişiminde Diğer Çalışanların Rolleri ve Sorumlulukları

 • Kültür Mimarisi ve Mühendisliği

 • Örgütü/ Ekibi Arzu Edilen Duruma Taşıyacak Olan Doğru Kültür Özelliklerinin Tespiti

 • Yeni/ Doğru Kültür Özelliklerinin Tespitinde Sinyali Gürültüden Ayırmak

 • Doğru Kültür Özelliklerinin Tespitinde Bir Yasa

 • Vizyon-Misyon-Değerler-Strateji ve Kültür Bağlarını Doğru Kurmak

 • Yeni Kültür Yazıya (Credo, Codebook vs) Geçirilmeli Mi?

 • Doğru Kültür Özelliklerinin Davranışsallaştırılması

 

5. Kültür Değişimi Sürecini ve Dinamiklerini Doğru Yönetmek

 • Kültür Değişimi Süreci

 • Kültür Değişim Sürecinin Aşamaları ve Her Aşamanın Özellikleri

 • Kültür Değişiminde Öngörülebilir (dolayısıyla yönetilebilir) Bireysel ve Örgütsel Dinamikler

 • Üç Kritik Alan: İletişim, Verimlilik ve Direnç

 • Üç Kritik Alanda Hayata Geçirilmesi Gereken İVeDi Yönetim Yaklaşımı

 • Kültür Değişimine Aktif ve Pasif Direncin Teşhisi

 • Kimler Neye Niye Direnecek, Şimdiden Öğrenin: Örgütsel Direnç Dağılımı

 • Kültür Değişimine Direncin Yönetimi İçin En İyi Uygulamalar, Modeller, Yaklaşımlar

 • Kültür Değişiminde Yüksek Başarı Kriterleri

 • Kültür Değişimine Liderlik Etmek ve Yönetmek İçin Gerekli Yetkinlikler

 • Ölçme-Değerlendirme: Kültür Değişimi Liderliği Yetkinlikleriniz Ne Durumda?

 • Doğru Kültürün Operasyonelleştirilmesi

 • Örgütün/ Yapının/ Toplumun Her Hücresine Ulaşmak. Nasıl?

 • Kültür Değişimini Tutundurmanın ve Yaşatmanın 5N 1K’sı

 • Beklenebilecek Sorunlar, Engeller - Öngörebilirsen ve Ölçersen Yönetirsin!

6. Kültür Değişiminde İvmenin Korunması

 • Dikkat: Eski Kültür Kendini Yaşatmakta Çok Ustadır!

 • Geri Çekilmelere/ Tökezlemelere Hazırlık ve Atılacak Akıllı Adımlar

 • Kültür Değişiminde Tüm Çalışanları Aynı Çizgiye Getirmek. Nasıl?

 • Şevklendirme, Geliştirme ve Güçlendirme Faaliyetleri

 • Eğitim, Koçluk, Mentorluk…Kime, Nasıl, Ne Zaman?

 • İzleme, Pekiştirme, Düzeltme Faaliyetleri

 • Kültür Değişimi Özel Görev Ekibi Nedir? Niye Gereklidir? Kimlerden ve Nasıl Kurulur?

 • Kültür Değişimi Özel Görev Ekibinin Faaliyetleri

 • Kültür Değişiminin Başarılı Olduğu Ne Zaman ve Nasıl Anlaşılır?

 • Stratejik Düşünmeden Stratejik Eyleme Geçiş

 • Değerlendirme ve Kapanış

Daha fazla bilgi için:

 +90 216 709 38 89 | degisim@strata.com.tr