AGILE KOÇLUĞU

 

Kökten değişen dünya ile aralarındaki boşluğu bir an önce kapatmak,

Daha İyiye Daha Hızlı ve Daha Ekonomik ulaşmak isteyen

Değişim, Yüksek Performans ve Yenilikçilik Şampiyonları için

 

Bir 21. Yüzyıl Misyon-Kritik Yetkinliği Geliştirme Eğitimi

 

Süre: 30 saat (5 gün x 6 saat) (*)

Ön Bilgi:

 

1990’lı yıllarda öncü göstergeleri ortaya çıkan ve 2001’de ünlü “Agile Manifesto” ve 12 İlkeyle uluslararası bilinirlik kazanan AGILE kavramı, pratikleri ve metotları ilk ateşli savunucularının ve uygulamacılarının yazılım geliştirme dünyasındaki başarılı deneyimlerinin ardından genişleyen bir ekosistemde hem dikeyde, hem de yatayda hızla benimsenmeye başlamış; zaman içinde AGILE ilkeleri, değerleri ve metodolojisi ilk çıkış noktası kabul edilen teknoloji alanından farklı alanlara, farklı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin farklı fonksiyonlarına doğru yayılım göstermiştir.

 

Bugün AGILE çok farklı endüstrilerde iş yapan kuruluşların yüksek hızla değişen dünyada müşterilerin hızlı değişen beklentilerine ve isteklerine, her alanda acımasız rekabetin getirdiği meydan okumalara ve sürdürülebilir işletme/ iş performansının gerektirdiklerine en çevik, en hızlı, en akılcı ve en doğru örgütsel tepkileri verebilmek için gerekli misyon-kritik aksiyonları şekillendirme ve yönlendirme noktasındadır. Artık her türden kuruluşun örgüt/kurum kültürlerinin davranışsal ve operasyonel boyutlarının bir parçası haline gelmeye başlayan AGILE, ülkemizde sınırlı sayıda işletmede hakkıyla uygulansa da, daha çok araştırıldığını, tanındığını, öğrenildiğini ve uygulandığını görmek sevindiricidir.

 

Sevindirici olmayan husus ise AGILE’ın başarılı örneklerinin dünyada ve Türkiye’de tanınma ve uygulanma hızı kadar hızlı artış göstermemesidir. Bunun kuşkusuz belli nedenleri var ve bilinmekte; dünyada Agile uygulamacıları, profesyonelleri, yöneticileri, danışmanları bu nedenler üzerinde çalışıyor ve çalışmalarının sonuçlarını geniş kitlelerle kitaplar, videolar, konferanslar vb aracılığıyla paylaşıyorlar. Bu paylaşımların ortak noktalarından birisi de birçok iş ve yönetim uygulamasında iyileştirme/ geliştirme çabalarının artık neredeyse ayrılmaz bir parçası haline gelen koçluk yetkinliğinin-işlevinin AGILE uygulamaları ve bu uygulamaları gerçekleştiren takımlar özelinde ya eksik olduğu veya doğru yapılmadığıdır. Zira AGILE Koçluğu ne klasik koçluğun, ne agile’ı çok iyi bilmenin, ne agile’da deneyimli olmanın, ne teknolojiye çok vakıf olmanın, ne de çok iyi yöneticiliğin tek başına yeterli olacağı bir yetkinlik ve çalışma alanı…

 

Bu özel eğitim ülkemizde AGILE KOÇLUĞU konusundaki büyük boşluğu doldurmak ve katılımcılarının mevcut bilgilerini + becerilerini tamamlayarak bu alanda global kabul görmüş ilkeler, yöntemler, araçlar, teknikler ve tavsiyelerle özellikle birer kurum içi AGILE KOÇU olmak veya halihazırda bu işlevi görüyorlarsa onları görece kısa bir sürede son derece etkili bir biçimde geliştirip güçlendirmek amacını gütmektedir.

Strata Performans ‘ın çeyrek yüzyıla yaklaşan benzersiz eğitim/geliştirme deneyimi ve metodolojisi AGILE KOÇLUĞU çalışmasında da tüm gücüyle katılımcıları destekliyor ve ülkemizdeki başarılı agile uygulamalarının sayısını artırmayı hedefliyor.

 

(*) Program, ideal olarak 5 hafta içinde, haftada 1 gün - 6 saatlik 5 oturumla bitirilir.

Bu eğitimle kazanacaklarınız:

 

Bu eğitimle;

 

Gerçek bir Agile Koçu olmanın neler gerektirdiğini ve nasıl bir yetkinlikler+ faaliyetler bütünü olduğunu görecek

 

Agile Koçunun takımları ve insanları nasıl gözlemlediğini ve bu gözlemlerini yaşama indirilmesi gereken düşüncelere nasıl dönüştürdüğünü anlayacak

 

Bir Agile Koçunun duyguları ve önyargıları nasıl yönetmesi gerektiğini kavrayacak

 

Koçun, Agile takım(lar)ın dönemsel yaşantılarından ve çalışma süreçlerinden kaynaklanan gözlemlerinin ve düşüncelerinin “mevcut durumdan daha iyi bir duruma” ulaşma çabalarında onlar lehine olacak eylemlere ya da eylemsizlik kararlarına nasıl dönüştürüleceğini öğrenecek

 

Yüksek performanslı agile takımlar yaratmaya yönelik sağlıklı yaklaşımların neler olduğunu görecek

 

Daha İyi-Daha Hızlı-Daha Ekonomik (Faster-Better-Cheaper) üçlüsüne ulaşma çabalarının engebeli arazisinde çok boyutlu bir performans ve tatmin yolculuğu olan Agile’ı yaşatma, iyileştirme ve tutundurma noktasında kritik bir fonksiyon olan Agile Koçluğunda bir tek kesin-doğru yol olmamakla birlikte başarılı yolların doğrularının bir kesişim kümesinin mevcut olduğu gerçeğini anlayacak

 

Kendi koçluk tarzınızı ve yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak bilgileri edinecek

 

Agile Koçunun başarısının takımının temel agile süreçlerini ve ilkelerini öğrenip hayata geçirmesinden daha fazlasını gerektirdiğini anlayacak

 

Agile takımların Agile koçundan neler beklemelerinin doğal olduğunu öğrenecek

 

Bir Agile Koçu olarak Agile koçluğunun hakkıyla yapıldığı takdirde ne kadar zaman, enerji ve emek isteyen ve ne kadar değerli katkılar sağlayan bir iş olduğunu, tek bir Agile koçun tüm takımlara yeterli geleceğini düşünen üst yöneticilere doğru argümanlarla aktarabilecek

 

Agile Koçunun asıl motivasyonunun kendi kişisel aydınlanma ve profesyonel başarı yolculuğunu sürdürmekten önce takımını her anlamda yükseltme ve ileri götürmede yattığını fark edecek

 

Başarılı ve başarısız Agile/Koçluk uygulamalarının altında yatan nedenleri kavrayacak

 

Ve bu eğitimde elde edeceğiniz kazanımları, kendi deneyimleriniz, gözlemleriniz ve bilgilerinizle birlikte yaşama geçirmenin yollarını keşfedeceksiniz.

 

Bu eğitim kime göre:

 

Agile takım lideri, ScrumMaster veya XP koçu olarak fazla deneyiminiz yoksa veya Agile yaşantınızda/ süreçlerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız

 

Yukarıda sayılan rollerde deneyimli olmanıza ve “işler” genelde yolunda olmasına rağmen kendiniz ve ekibiniz için çok daha iyisini/ fazlasını başarmak üzere bir şeyler daha yapılabileceğine inanıyorsanız

 

İşinizin rutinleştiğini görüyor ve koçluk verdiğiniz takım(lar)ın agile ile ilgili işleri/ görevleri ve yararlı bazı ritüelleri isteksizce yapmaya ya da yapmamaya başladıklarını fark ediyorsanız

 

Takım(lar)ınızın agile pratiklerini iyi anladıklarını ve yaptıklarını, ancak beklediğiniz sonuçları/ çıktıları veremediklerini gözlemliyorsanız

 

Agile Koçu olmak istiyor ancak “tam zamanlı bir agile koçu” olmadan önce bunun nasıl bir yaşantı olduğunu anlamak istiyorsanız

Yazılım, Bilgi Teknolojileri gibi teknik bir alanda olmamanıza rağmen Agile Koçluğu kendi çalışma ortamınıza uygulamak isteyen bir Yönetici veya Liderseniz bu eğitim size göredir.

Agile Koçluğu Çalışma Programı:

 

1.Gün: Agile Koçluğunun Temelleri

 • Neden Buradayız? Görünen Nedenler…Derin Nedenler

 • Dünyaya, Ülkeye, Şirketlere ve İşlere Gerçekçi Bakış

 • Yeni Statüko…

 • Geçmiş-Bugün-Gelecek Ekseninde Agile

 • Ayrılmaz İkili: Değişim ve Agile İlişkisi

 • Pre-Test

 • Agile Uygulamalarında Başarısızlık Ne Kadar Yaygın? Temel Nedenler…

 • 2020’li Yıllarda Koçluğu Yeniden Tanımlamak

 • Agile Koçluğu: Kavramsal Netleşme

 • Agile Koçu Kimdir, Ne Yapar?

 • Ben Agile Koçu Olabilir Miyim?

 • Bir Agile Koç Olarak Başarılı Olma Olasılığınızı Tahmine Yarayan Göstergeler

 • Dünyanın ve Koçların Agile Takımlardan En Temel Beklentisi

 • Agile Koçluğunun Amacı ve Yeni Paradigma

 • 1.Ödev

 

2.Gün: Agile Koçluğunda Tarzlar ve Durumsallık

 

 • 1.Ödev Sunumları Ve Değerlendirmeler

 • Önce Siz: Kendi Gelişiminiz ve Ustalığa Hazırlık

 • Takımın Evrim Sürecindeki Aşamalarla Uyumlu Koçluk Tarzı Seçimi ve Uygulaması

 • Mentor Olarak Koçluk ve Bunu Gerektiren Durumlar

 • Takımın Tümüne, Üyelerine ve Diğer Yöneticilerine Koçluk

 • Kolaylaştırıcı Olarak Koç

 • Planlı-Plansız Konuşmaları, Agile Planlama Oturumlarını ve Toplantıları Kolaylaştırma

 • Koçun Eğitmenlik/ Öğretmenlik Rolüne Geçmesini Gerektiren Durumlar ve Bazı Teknikler

 • Agile Koçun Problem Çözme Fonksiyonunu İcra Etmede Rolü ve Yaklaşımları

 • 2.Ödev

 

3.Gün: Agile Koçluğu ve Yüksek Performanslı Takımlar

 

 • 2.Ödev Sunumları

 • Yüksek Performanslı Agile Takımlarda Öngörülebilecek Çatışmalar

 • Çatışmalar Karşısında Agile Koçun Yapması ve Yapmaması Gerekenler

 • Takımın Çatışma Süreçlerinden Geçmesine Yardım

 • Yapıcı Uyuşmazlık Durumuna Varış ve Sonrası

 • İşbirliği, Birlikte Çalışma ve Sinerji Olguları

 • Takımın Birlikte Çalışma (Kollaborasyon) Yetkinliğinin Geliştirilmesi

 • Agile Takımların Olağanüstü Sonuçlar Elde Etmelerinde Agile Koçunun Rolü

 • 3. Ödev

 

4.Gün: Agile Koçluğunda Başarı ve Zihniyet

 

 • 3.Ödev Sunumları

 • Agile Koçluğunda En Sık Rastlanan Başarısızlık Durumları ve Nedenleri

 • Agile Koçu Başarısızlığın Yaratacağı Negatif Zihin Durumundan Nasıl Çıkar?

 • Yeniden Başarmaya, Başarı Mentalitesine ve Başarıya İlerleyiş Adımları

 • Agile Koçu için Bir Performans Denklemi

 • Agile Koçu için Gerekli Misyon-Kritik Yetkinlikler, Zihniyet, Araçlar ve Teknikler

 • 4. Ödev

 

5.Gün: Agile Koçluğunda Kültür ve Direnç Yönetimi

 

 • 4. Ödev Sunumları

 • Kültür, Agile ve Agile Koçluk Stratejilerinizi Çerez Niyetine Yemeden…

 • Bir Başarı veya Başarısızlık Kaynağı Olarak Kültür

 • Kültür Neden Önemli…Bilimin ve Sahada Yaşamın Öğrettikleri

 • Kültür-Yüksek Performans İlişkisi

 • Agile Kültürünün Anahtar Bileşenleri-Özellikleri

 • Şirketiniz-Ekibiniz Agile Kültür-Uyumlu Mu?

 • Kültürü Doğru Yönde Değiştirmek

 • Agile’ı, Agile Takımları ve Agile Koçlarını Bekleyen Büyük Tehlike: Direnç

 • Direncin Teşhisi

 • Direnç Yönetimi İlkeleri ve Yaklaşımları

 • Agile Koçu İçin Yol Haritası

 • Engeller Ve Tuzaklar Hakkında Farkındalık ve Alınacak Önlemler

 • Yeni ve Olağanüstü Bir Geleceğe Başlangıç

 • Post-Test ve Kapanış 

 

 

 

 

 

Önemli Notlar:

 

 • Bu bir Agile eğitimi değildir. Katılımcıların Agile kavramı, kapsamı ve uygulamaları konusunda asgari düzeyde de olsa bilgi/ deneyim sahibi oldukları varsayılmıştır.

 • Bu bir meslek eğitimi değildir; Agile kavramı, zihniyeti, metodolojisi çerçevesinde çalışanların, özellikle Agile takımların farklı düzeylerdeki yöneticilerinin veya Agile felsefesinden, tekniklerinden yazılım geliştirme, IT hizmetleri vb alanların dışındaki işletme fonksiyonlarında da yararlanmak isteyen, bunun yanında, takımlarına Agile felsefesi çerçevesinde koçluk desteği vermek isteyen yöneticilerin Agile Koçluğu yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen,  şirketlere/ kurumlara özel bir eğitsel çalışmadır.

 • Eğitim; teknoloji yönetimi, agile uygulamaları, agile koçluk, değişim yönetimi ve kültür değişimi alanlarında 25+ yıl deneyimli eğitim liderleri eşliğinde son derece interaktif ve dinamik bir yapıda gerçekleştirilmektedir. Eğitimin gerçekleştirilmesinde eğitmenlerle katılımcılar arasındaki katkı dengesi öğrenme verimini artıracak şekilde optimize edilmektedir.

 • Eğitimde eğitimcilerin sunumları ve konuşmaları yanında, soru-cevap uygulamaları, mini-testler, tartışmalar, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları ve diğer bazı aktivitelere yer verilmektedir.

 • Eğitim sonunda katılımcılar eğitime katkıları, ödevleri ve post-test başarıları göz önünde bulundurularak değerlendirilecek, bu değerlendirmeler kendilerine Eğitime Katılım Belgeleri eşliğinde sunulacaktır.

 • Eğitimlerde işlenecek konularla ilgili bazı materyaller süreç içinde, tüm eğitimi kapsayan Eğitim Kitapçığı ise eğitimin bitişinden sonra katılımcılara sunulacaktır.

 • Katılımcılar eğitimden sonraki iş yaşantılarında eğitimde işlenen konularla ilgili ilave bilgi ihtiyaçları olması durumunda eğitmenleriyle iletişim kurabilecek, bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir.

agile@strata.com.tr +90 216 709 38 89

22 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel